Osnovan granski Sindikat državnih službenika i namještenika Crne Gore

Danas je u Podgorici održana Osnivačka skupština granskog Sindikata državnih službenika i namještenika Crne Gore (SDSNCG). SDSNCG osnovan je na inicijativu sve većeg broja sindikalnih organizacija koje okupljaju zaposlene u organima državne i lokalne uprave, koji je pristupio u članstvo Unije slobodnih sindikata Crne Gore. Delegati Osnivačke skupštine usvojili su Programske ciljeve koji se podudaraju sa strateškim ciljem USSCG, a to je da Crnu Goru gradimo kao državu socijalne pravde za sve njene građane/ke. Na skupštini su izabrani članovi organa sindikata, a za predsjednicu sindikata izabrana je koleginica Tamara Goliš – dipl. ing. arhitekture. Poseban fokus ovog sindikata biće posvećen poboljšanju standarda i uslova rada zaposlenih u organima lokalne i državne uprave i njihovih porodica. Sa Osnivačke skupštine SDSNCG upućen je poziv svim zaposlenim u ovoj grani koji baštine iste ciljeve da pristupe ovom sindikatu i daju doprinos ostvarenju zajedničkog cilj.