Konsultativni sastanak sa članovima Sindikalne organizacije Komunalno preduzeće Nikšić

Predstavnica NVO ”Mladi Romi” i predstavnici Unije slobodnih sindikata Crne Gore učestvovali su, kao dio projektnog tima, na konsultativnom sastanku sa predstavnicima Sindikalne organizacije Komunalno preduzeće Nikšić. Sastanak je održan 16.09.2019.g., u okviru projekta  ”Ujedinjeni možemo više – glas studentima, podrška radnicima!”, a istom je prisustvovalo 15 predstavnika Unije slobodnih sindikata i Sindikalne organizacije.

Svrha sastanka je bila najava i planiranje Osnivačke skupštine granskog Sindikata komunalnih preduzeća Crne Gore.

Svi prisutni pozdravili su namjeru osnivanja granskog sindikata, te izrazili interesovanje da se bolje upoznaju sa benefitima koje donosi udruživanje na granskom nivou i kao posebno važne prednosti prepoznali mogućnost učešća u kolektivnom pregovaranju, iniciranje izmjena zakonske regulative koja se tiče zaposlenih i samih preduzeća iz ove djelatnosti, te podnošenje inicijativa za rješavanja onih problema koji su identifikovana kao zajednička za sve zaposlene u komunalnim preduzećima. U toku sastanka, posebna pažnja posvećena je i pitanjima važnosti uspostavljanja međunarodne saradnje.