USSCG podnijela Inicijativu za izmjenu Pravilnika o IOPPD

Neuredno plaćanje poreza i doprinosa na zarade zaposlenih, odnosno snošenje odgovornosti za neizmirivanje poreskih obaveza od strane isplatioca dohotka jedan je od gorućih problema sa kojima se Crna Gora suočava. Iz tog razloga, USSCG je danas uputila Inicijativu Ministarstvu finansija Crne Gore koja se odnosi na izmjenu Pravilnika o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (IOPPD).

Poslodavac je, shodno Zakonu o radu, dužan da najmanje jednom u toku mjeseca isplati zaposlenom zaradu i da uz isplatu zarade obračuna i uplati sve zakonom propisane doprinose, poreze i prireze. Ukoliko poslodavac do kraja tekućeg mjeseca ne podnese tkz. IOPPD obrazac za prethodni mjesec, on mora automatski biti prepoznat kao poreski dužnik, a Poreska uprava u tim slučajevima mora promptno djelovati. Kako ovo, nažalost, nije trenutno slučaj u Crnoj Gori, USSCG očekuje da će nadležni organi što hitnije reagovati povodom naše inicijativuei pristupiti izmjeni prethodno pomenutog pravilnika jer ćemo jedino na taj način moći da zaustavimo dalji rast poreskog duga čije nastajanje šteti Budžetu i socijalnim fondovima (PIO, zdravstvo, zapošljavanje, i dr.).

Tekst Inicijative nalazi se u nastavku: 615-Dopis Ministarstvu finansija-IOPPD