USSCG inicirala povećanje obračunske vrijednosti koeficijenta

Inicijativu za povećanje obračunske vrijednosti koeficijenta, odnosno za otpočinjanje pregovora o zaključivanju Sporazuma o utvrđivanju obračunske vrijednosti koeficijenta, Unija slobodnih sindikata Crne Gore uputila je danas Ministarstvu rada i socijalnog staranja Crne Gore, Uniji poslodavaca Crne Gore i Savezu sindikata Crne Gore.

Istovremeno, Inicijativa za povećanje obračunske vrijednosti koeficijenta za zaposlene u javnom sektoru upućena je Ministarstvu finansija Crne Gore.

U prilogu se nalaze tekstovi pomenutih inicijativa.

590-Inicijativa za povećanje OVK (MRSS, UPCG i SSCG)

591-Inicijativa za povećanje OVK (Min.finansija)