Potpisan Memorandum o razumijevanju o Programu dostojanstvenog rada za period 2019-2021.

Memorandum o razumijevanju između Međunarodne organizacije rada, Vlade Crne Gore, Unije slobodnih sindikata Crne Gore, Saveza sindikata Crne Gore i Unije poslodvaca Crne Gore o Programu dostojanstvenog rada za 2019–2021. godinu, potpisan je danas u Podgorici.

U ime Vlade Crne Gore, Memorandum je potpisao ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić, u ime Međunarodne organizacije rada regionalni direktor za Evropu i Centralnu Aziju Hajnc Keler, u ime Unije slobodnih sindikata generalni sekretar Srđa Keković, u ime Saveza sindikata Crne Gore generalni sekretar Duško Zarubica i u ime Unije poslodavaca predsjednica Svetlana Vuksanović.

Generalni sekretar USSCG, u svom obraćanju prisutnima, izrazio je zadovoljstvo što su predstavnici Međunarodne organizacije rada u posjeti Crnoj Gori, te što daju podršku razvoju Crne Gore kao moderne države koja teži postulatu dostojanstvenog rada.  “Međutim, iako smo jedna od zemalja Zapadnog Balkana koja je snažno iskoračila na putu evropskih integracija, još uvijek nijesmo doveli kulturu socijalnog dijaloga na neki primjereni nivo. Ovdje posebno želim da istaknem da, kada je u pitanju tripartitini socijalni dijalog na nacionalnom nivou, zadnjih godina bilježimo konkretne pomake i vidi se u našem zajedničkom radu sa Vladom i socijalnim partnerom da možemo da napravimo određene kompromise za mnoga pitanja. Međutim, imamo ogroman problem kada je u pitanju bipartitni socijalni dijalog gdje, na nivou preduzeća i nivou grana,on još uvijek nije razvijen iz razloga što se naši poslodavci često suprostavljaju formiranju sindikata. Bez sindikata ne može biti ni socijalnog dijaloga i postojanje sindikata je preduslov da se postulat dotojanstvenog rada na kvalitetan način prati i ostvaruje.” Prema njegovim riječima, pod dostojanstvenim radom se podrazumijeva zarada koja treba da omogući svakom zaposlenom i njegovoj porodici da može da regeneriše svoju energiju u stvaranje kapitala i nove vrijednosti. „To je najveći izazov pred Crnom Gorom sa kojim smo se sreli u zadnjih par godina, od kada tražimo povećanje minimalne zarade koja je 193 eura i najniža je u Evropi i regionu“, naveo je Keković.

Program dostojanstvenog rada za Crnu Goru za period 2019-2021. je drugi po redu program koji je zaključen uz podršku Međunarodne organizacije rada u cilju promocije i unapređivanja međunarodnih standarda rada u Crnoj Gori. Evaluacijom Programa za period od 2015. do 2017. godine ocijenjeno je da su planirane aktivnosti uspješno realizovane, što je dalo podsticaj za potpisivanje novog programa.

 

.