Terenska posjeta – SO radnika “Čistoća” Podgorica

Danas je, u prostorijama USSCG, u okviru projekta “Ujedinjeni možemo više – Glas studentima, podrška radnicima!”, koji USSCG sprovodi u partnerstvu sa NVO Mladi Romi, a koji je podržan od strane Evropske komisije, održan je sastanak članova projektnog tima sa predstavnicima najužeg rukovodstva Sindikalne organizacije radnika “Čistoća” Podgorica.

Projektni tim se upoznao sa ključnim problemima koji opterećuju rad ove sindikalne organizacije. Ti problemi odnose se prvenstveno na činjenicu da, od osnivanja iste do danas, veliki broj zaposlenih ima strah da se učlani u ovu sindikalnu organizaciju, te ostaju članovi ranije jedinstvene organizacije čak i u situaciji kada se ne slažu sa sindikalnom politikom koju sprovodi ta organizacija

Učesnici sastanka su punu pažnju posvetili pitanju na koji način i koristeći koji model bi mogli uticati na ohrabrivanje zaposlenih da slobodno izraze svoje sindikalno uvjerenje, pristupe po slobodno izraženoj volji onom sindikatu za koji vjeruju da će na pravi način zastupati njihove interese, odnosno kako da se utiče na omasovljenje sindikata kao preduslova za preduzimanje i realizaciju konkretnijih sindikalnih aktivnosti na planu zaštite, zastupanja i unapređenja radnih prava zaposlenih i njihovog ekonomsko socijalnog položaja.

Imajući u vidu navedeno, te izazove koji stoje na putu omasovljenja sindikata, predstavnici Sindikalne organizacije su kao posebno važan dio projektnih aktivnosti namjeru i aktivnosti koje će biti usmjerene ka  formiranju granskog sindikata, za koji vjeruju da će poslužiti kao mehanizam za generalno unapređenje prava zaposlenih u ovoj djelatnosti, što će se onda odraziti i na nivo preduzeća.

Ujedno, predstavnici Sindikalne organizacije upoznati su od strane projektnog tima o dosadašnjim,  predstojećim, planiranim aktivnostima u okviru projekta “Ujedinjeni možemo više – Glas studentima, podrška radnicima!”.