4. Svjetski kongres Međunarodne konfederacije sindikata – Kopenhagen, 02-07.12.2018.g.