Javni poziv za učešće u Programu studentskog aktivizma “GLAS STUDENTIMA!”

Javni poziv za učešće u Programu studentskog aktivizma “GLAS STUDENTIMA!”

NVO Mladi Romi i Unija slobodnih sindikata Crne Gore objavljuju poziv za 25 studenata i studentkinja za pohađanje Programa studentskog aktivizma „Glas studentima!“. Cilj programa je da poboljša znanje i vještine polaznika/ca da učestvuju u oblikovanju političkog i javnog života Crne Gore.

Programom će biti obuhvaćene sljedeće aktivnosti:

  1. Učešće u treningu o demokratiji i ljudskim pravima (12-14 oktobar 2018)
  2. Učešće u treningu o parlamentarnom sistemu Crne Gore i javnim politikama (2-4 novembar 2018)
  3. Učešće u treningu o odnosima sa javnošću i relevantnim aspektima javnog nastupa (23-25 novembar 2018)
  4. Učešće u treningu o izvođenju simulacija parlamentarnih debata (15-17 februar 2018)
  5. Dvije simulacije parlamentarnih debata na fakultetima u Podgorici (februar-mart 2019)
  6. Simulacija parlamentarne debate u Skupštini Crne Gore koja će biti organizovana na Međunarodni dan Roma, 8. aprila (8. april 2019)
  7. Učešće u konsultativnim sastancima na lokalnom nivou koji će biti organizovani tokom trajanja projekta
  8. Učešće 10 najboljih u radnoj grupi koja će imati za cilj monitoring i zagovaranje za politički i javni aktivizam mladih u Crnoj Gori, sa posebnim naglaskom na marginalizovane grupe

Članovi radne grupe će za ovaj angažman dobiti nadoknadu u iznosu od 200 EUR neto.

Konkurs je otvoren za studente i studentkinje sa područja Crne Gore. Pohađanje programa je besplatno.

Zainteresovani kandidati/kandidatkinje treba da dostave biografiju (CV) i kratko motivaciono pismo na email adresu: mladi.romi@t-com.me do 4. oktobra 2018. godine do 17h. Molimo Vas da u naslovu emaila navedete Prijava na Program studentskog aktivizma Glas studentima!. Za sva dodatna pitanja, možete nas kontaktirati pozivom na 020/221-193 ili putem emaila na mladi.romi@t-com.me.

Ako ste spremni da svojim znanjem, energijom i liderskim potencijalom doprinesete rješavanju izazova u sistemu zaštite ljudskih i manjinskih prava u Crnoj Gori, prijavite se!

Program studentskog aktivizma realizuje se u okviru projekta “Ujedinjeni možemo više – Glas studentima, podrška radnicima!” koji je finansiran od strane Evropske unije u okviru Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava (EIDHR).