Potpisan Granski kolektivni ugovor o izmjeni Granskog kolektivnog ugovora za telekomunikacije

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST:  Produženo  važenje Granskog kolektivnog ugovora za telekomunikacije

Predsjednik Crnogorskog sindikata telekomunikacija, Željko Burić, i predsjednica Unije poslodavaca Crne Gore, Svetlana Vuksanović, potpisali su danas Granski kolektivni ugovor o izmjeni Granskog  kolektivnog ugovora za telekomunikacije.

Potpisnici su se saglasili da se primjena Granskog kolektivnog ugovora za telekomunikacije produži na isti period od tri godine na koji je prethodno bio potpisan 2015.godine, odnosno do 8. oktobra 2021.godine.

Naime, članom 57 važećeg Granskog kolektivnog ugovora za telekomunikacije propisano je da se ugovorne strane  obavezuju da u roku od pet mjeseci prije isteka perioda na koji je ovaj kolektivni ugovor zaključen pristupe pregovorima za izmjenu ovog ili zaključivanje novog kolektivnog ugovora, što su potpisnice i učinile.

Kako u proteklom periodu važenja Granskog kolektivnog ugovora potpisnicima nije stigla nijedna primjedba ili sugestija u vezi primjene istog, odlučili su, uz prethodnu konsultaciju svog članstva, da se njegova primjena produži na period od tri godine, pri čemu svaka strana može, u slučaju potrebe, naknadno predložiti izmjene i dopune Granskog kolektivnog ugovora.

Podsjećamo, Granski kolektivni ugovor za telekomunikacije primenjuje se na sve zaposlene i poslodavce koji obavljaju djelatnosti iz oblasti telekomunikacija. Ovim Granskim kolektivnim ugovorom utvrđuju se elementi osnovne zarade, naknade zarada, drugih primanja i uređuje obim prava i obaveza iz rada, te isti predstavlja dobar osnov za dalju razradu i nadogradnju kroz pojedinačne kolektivne ugovore kod poslodavaca i ugovore o radu zaposlenih.