Prvi maj – “Za veće zarade u Crnoj Gori”

Povodom Prvog maja – Međunarodnog praznika rada, Unija slobodnih sindikata Crne Gore daje sledeće

S A O P Š T E NJ E  Z A  J A V N O S T

Obaveza je svih pravih sindikata na svijetu da obilježavanjem Prvog maja – Međunarodnog praznika rada ne dozvole da padne u zaborav žrtva naših kolega, koji su borbu za bolju radničku budućnost platili svojim životima. Zbog toga, ali i kao punopravna članica Evropske konfederacije sindikata i Međunarodne konfederacije sindikata, Unija slobodnih sindikata Crne Gore i ove godine, jedanaesti put za redom, ovaj, za svijet rada najznačajniji datum, obilježava tradicionalnim protestnim skupom. Prvomajski protestni skup održaće se na Trgu Argentina (trg – fontana kod stadiona Budućnosti) dana 1. maja sa početkom u 10 časova. Sa ovog mjesta, ovog Prvog maja želimo da ukažemo Vladi, ali i svim drugim relevantnim institucijama Crne Gore, na poražavajući položaj desetina hiljada zaposlenih u Crnoj Gori koji rade u nedostojanstvenim uslovima rada, uz zabrinjavajuće niske zarade i da im uputimo snažnu poruku da te probleme što hitnije rješavaju. Stoga, moto ovog Prvog maja glasi: “Za veće zarade u Crnoj Gori!”

Svako dalje produbljivanje razlika između bogatih i siromašnih, svaki dalji rast nezaposlenosti, svako dalje stvaranje preduslova za odlazak mladih iz zemlje zarad traženja zaposlenja, te svako dalje nesankcionisanje kršenja radnih i sindikalnih prava, kao i neadekvatna socijalna zaštita, značiće udaljavanje Crne Gore od postizanja strateških ciljeva predviđenih agendom dostojanstvenog rada.

Danas se suočavamo sa velikim izazovima i samo ako se svi ujedinimo i radimo zajedno možemo napraviti preokret ka boljoj budućnosti. Iz tog razloga USSCG poziva svoje članstvo, sve zaposlene, nezaposlene, penzionere, građane/ke da nam se pridruže na protestnom skupu i time iskažu svoje nezadovoljstvo.