Saopštenje za javnost povodom smjene dr Vladimira Pavićevića sa pozicije predsjednika Savjeta RTCG

“Unija slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG) izražava duboku zabrinutost najnovijim dešavanjima u Radio Televiziji Crne Gore. Smjena kolege Vladimira Pavićevića sa pozicije predsjednika Savjeta RTCG, koji je u Savjet imenovan u ime Unije slobodnih sindikata Crne Gore, kruna je već započetih aktivnosti na planu ponovnog stavljanja ovog značajnog tijela pod okrilje politike, a ne u službu javnosti i crnogorskih građana. Ovaj čin, nakon dešavanja koja su istom prethodila, a ticala su se naprasnog i nezakonitog razrješenja dva člana Savjeta ispred civilnog sektora, najbolje govori o namjeri da se Savjet RTCG ponovo vrati pod direktni uticaj politike i da se uguši pokušaj da isti bude instrument depolitizacije, unapređenja rada i razvoja javnog servisa, odnosno servisa koji mora biti u funkciji svih građana/ki. Članovi Savjeta RTCG moraju biti u potpunosti oslobođeni od bilo kakvih političkih, vjerskih, nacionalnih i drugih uticaja, kako bi mogli slobodno i autonomno da formiraju mišljenja i zauzimaju stavove koji su isključivo u opštem interesu.

Da je trenutno stanje u javnom servisu alarmantno i da postoji ozbiljan povod za zabrinutost, ukazuju nedavno date izjave evropskih zvaničnika i reakcije određenih ambasada u kojima je potencirana sloboda medija, a posebno javnog servisa, kao jednog od uslova na našem putu evropskih integracija. Kako drugačije tumačiti činjenicu da kolega Pavićević, sa pozicije predsjednika Savjeta RTCG, nije smijenjen zbog nerada ili neprofesionalizma, već zbog nekog drugog, javnosti nepoznatog, razloga. Upravo je u mandatu kolege Pavićevića značajno porastao rejting RTCG kod crnogorskih građana/ki.

USSCG očekuje od institucija Evropske unije da aktuelizuju ovaj problem i upute snažnu i jasnu poruku crnogorskim instutucijama da preispitaju nezakonite odluke kojima su urušeni kredibilitet i autonomija legitimno izabranih članova Savjeta RTCG.  Do tada, član Savjeta ispred USSCG će nastaviti da se zalaže za potpunu depolitizaciju javnog servisa i unapređenje njegovog rada u opštem interesu  svih građana/ki.“