Promocija uključenosti omladinskih radnika i donošenje odluka u sindikatima i privrednim društvima

Projekat VS/2018/0030 “Promocija uključenosti omladinskih radnika i donošenje odluka u sindikatima i privrednim društvima” odobrio je Generalni direktorat “Zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluzija” Evropske komisije u okviru programa VP/2017/008 “Informacije, konsultacije i učešće predstavnika preduzeća” krajem 2017. godine.

Projekat ima za cilj da promoviše uključivanje zaposlenih u donošenje odluka putem mehanizama informacija, konsultacija i učešća, putem kojih predstavnici zaposlenih mogu uticati na odluke koje treba donijeti unutar kompanije. Projekat na sveobuhvatan način pokriva glavne izazove vezane za učešće mladih radnika u procesu odlučivanja u privrednim društvima i sindikatima sa kojima se suočavaju u 5 partnerskih zemalja – Letoniji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Bugarskoj i Mađarskoj.

Projekat sprovode sljedeće organizacije:

Podnosilac:

Letonska konfederacija slobodnih sindikata (LBAS), Letonija

Ostali podnosioci:

Letonski građevinski sindikat (LBNA), Letonija

Sindikat šumarstva Letonije (LMNA), Letonija

Federacija “Građevinarstvo, industrija i vodosnabdijevanje” – Podkrepa (FCIV – Podkrepa), Bugarska

Savez građevinskih, drvnih i građevinskih materijala sindikata (EFEDOSZSZ), Mađarska

Sindikat hrvatskih radnika metalurgije – Industrijski sindikat (SMH-IS), Hrvatska

Pridruženi partneri: 

Unija slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG), Crna Gora

Letonsko udruženje graditelja (LBA), Letonija

Bugarska građevinska komora (BCC), Bugarska

Evropska informativna mreža (EIN), Bugarska

Mađarska federacija izvođača zgrada (EVOSZ), Mađarska

Glavni cilj projekta je da se osigura promocija aktivnog uključivanja i donošenja odluka mladih radnika u preduzećima i sindikatima, organizovanje kampanje za podizanje svijesti mladih zaposlenih u vezi sa uključivanjem radnika i odlučivanjem, promocijom identifikacije i obuke mladih sindikalnih lidera, kao i promocijom uspostavljanja mreže međunarodne saradnje mladih radnika.

Očekivani rezultati projekta su:

 • bolje razumijevanje problema vezanih za uključivanje mladih radnika i donošenje odluka u privrednim društvima i sindikatima i načini rješavanja postojećih problema kroz široku razmjenu iskustava i najboljih praksi tokom trajanja projekta između partnerskih zemalja;
 • promocija poboljšanja trenutne situacije u vezi sa uključivanjem mladih radnika i donošenje odluka u privrednim društvima i sindikatima usljed sprovođenja informativnih seminara, treninga za mlade sindikalne lidere i kampanje za podizanje svijesti;
 • unaprjeđenje kapaciteta sindikata privlačenjem aktivnih mladih članova i menadžera koji žele da rade;
 • unaprjeđenje saradnje između zaposlenih i organizacija poslodavaca u vezi sa uključivanjem mladih radnika i donošenjem odluka u privrednim društvima i sindikatima;
 • promocija javne svijesti o uključenosti radnika u privrednim društvima i sindikatima.

Sljedeće aktivnosti treba da budu sprovedene u okviru Projekta:

 1. Koordinacija i implementacija projektnih aktivnosti i postizanje ciljeva i rezultata Projekta
 2. Organizacija sastanka Odbora za upravljanje projektom (1. februara 2018. god)
 3. Sprovođenje upitnika namijenjenog mladim članovima sindikata/mladim radnicima o uključenosti i procesu donošenja odluka (1. februar 2018 – 31. maj 2018.)
 4. Priprema informativnih materijala i sprovođenje kampanje podizanja svijesti (1. april 2018 – 31. oktobar 2018.)
 5. Međunarodni susreti na okruglim stolovima/posjete o razmjeni iskustva za predstavnike partnerskih zemalja (1. april 2018 – 30. novembar 2018.)
 6. Priprema “Priručnika za aktivne mlade radnike” (1. april 2018 – 31. oktobar 2018. god)
 7. Sprovođenje informativnih seminara za mlade radnike/studente u vezi sa pitanjima učešća u partnerskim zemljama (1. april 2018 – 31. januar 2019.)
 8. Priprema Međunarodnog trening programa za mlade sindikalne lidere (1. oktobar 2018 – 28. februar 2019.)
 9. Organizacija i sprovođenje Međunarodnog treninga za mlade sindikalne lidere u Letoniji (1. mart 2019 – 31. maj 2019.)
 10. Priprema završne međunarodne Projektne konferencije (1. april 2019. – 30. jun 2019.)

Trajanje aktivnosti: 1. januar 2018 – 30. jun 2019.