Obraćanje USSCG Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori

Unija slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG) uputila je danas dopis šefu Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, gdinu Aivu Oravu, traživši prijem povodom zabrinjavajućeg stepena anti-sindikalne diskriminacije koja se od strane poslodavaca trenutno vrši prema njenim sindikalnim predstavnicima. Naime, USSCG je već informisala Delegaciju EU o nezakonitom otkazu ugovora o radu koji je dobila naša koleginica Sandra Obradović, predsjednica reprezentativnog Sindikata Kombinata aluminijuma Podgorica u stečaju, zbog njene borbe da se zaposlenima u toj fabrici obezbijedi pravo na godišnji odmor, koji oni već četvrtu godinu za redom ne koriste. S tim u vezi, MOR-ov Komitet za slobodu udruživanja, postupajući po tužbi Međunarodne konfederacije sindikata čija smo članica, donio je Preporuku broj 377. od 18.03.2016.g. kojom se traži od Vlade Crne Gore da koleginicu Obradović vrati na posao i omogući joj sindikalno djelovanje u fabrici. Međutim, Vlada Crne Gore po ovoj Preporuci nije ništa uradila ni nakon 19 mjeseci.

U međuvremenu, desili su se novi oblici drastične anti-sindikalne diskriminacije, kao što je nezakoniti otkaz ugovora o radu koji je dobio naš kolega Marinko Medojević, predsjednik Sindikata fabrike oružja “Tara-Aerospace and Defence products” AD Mojkovac, zbog zalaganja da se u toj fabrici potpiše kolektivni ugovor. Kolega Medojević je na sudu dokazao da se radi o nezakonitom otkazu, međutim poslodavac više od 10 mjeseci odbija da izvrši Presudu Osnovnog suda u Bijelom Polju (P.br. 699/16). Zatim, nedavno je sa 51 godinom života prisilno penzionisan naš kolega potpukovnik Nenad Čobeljić, predsjednik Sindikata odbrane i Vojske Crne Gore, zbog njegovog zalaganja da se od prestanka vojne službe zaštite 22 vojnika i vojnikinje.

Posebno je zabrinjavajuće što nadležne institucije sistema ne reaguju ni nakon više naših obraćanja, iako je Ustavom i Zakonom o radu zagarantovana sloboda sindikalnog organizovanja i djelovanja, a sindikalni predstavnik zaštićen od otkaza ili bilo kakvog vida šikane, dok je Krivičnim zakonikom za djelo sprječavanje ili ometanje sindikalnog djelovanja predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do godinu dana. Takvim ugrožavanjem sindikalnih prava i sloboda i nepostupanjem institucija sistema najdirektnije se ugrožava i dovodi u pitanje socijalni dijalog u Crnoj Gori.