Inicijativa USSCG za izmjenu Zakona o izvršenju odluke Ustavnog suda Crne Gore U-I br. 6/16 od 19. aprila 2017. godine

Unija slobodnih sindikata Crne Gore uputila je inicijativu Ministarstvu rada i socijalnog staranja za izmjenu Zakona o izvršenju odluke Ustavnog suda Crne Gore U-I br. 6/16 od 19. aprila 2017. godine (“Sl. list Crne Gore”, br. 042/17), iz razloga što njegova implementacija prijeti da dovede u neravnopravan, odnosno diskriminatoran položaj jedan broj korisnica prava na naknadu po osnovu rođenja troje ili više djece.

Naime, pojedine korisnice već dva mjeseca ne mogu da ostvare prava na mjesečnu naknadu iz člana 2 stav 1 pomenutog zakona, a kojima je radi korišćenja prava na naknadu po osnovu rođenja troje ili više djece njihovom voljom prestao radni odnos na neodređeno vrijeme. Problem je nastao u činjenici što Zakon propisuje da se mjesečna naknada utvrđuje u odnosu na mjesečnu zaradu u neto iznosu koju su te korisnice ostvarivale tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa”. Međutim, u praksi se pojavila situacija da pojedinim korisnicama, koje su svojom voljom raskinule radni odnos na neodređeno vrijeme radi ostvarivanja prava na naknadu, poslodavci nijesu uplatili zaradu za tri ili više mjeseci prije prestanka radnog odnosa. Tim korisnicama Poreska uprava, kao nadležni organ, izdaje dokaz o ostvarenoj zaradi za zadnja tri mjeseca za koje je poslodavac izvršio uplatu, a koje Poreska uprava jedino ima u evidenciji. Međutim, centri za socijalni rad ne prihvataju korisnicama takav dokaz, već insistiraju da od Poreske uprave kao dokaz donesu ostvarenu zaradu za zadnja tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa, što korisnice ne mogu da obezbijede jer to zavisi od izvršenja obaveze od strane njihovog poslodavca, koji je najčešće u procesu stečaja ili je firma prestala da postoji. U takvim slučajevima, ukoliko centri za socijalni rad i dalje budu insistirali na dokazu koji obuhvata zadnje tri zarade prije prestanka radnog odnosa, korisnice nikada neće moći da ostvare pravo iz člana 2 stav 1 pomenutog zakona, što ih dovodi u neravnopravan položaj u odnosu na druge korisnice koje su to pravo već ostvarile po istom osnovu. Ovdje posebno ističemo da se za takvu situaciju nikakva krivica ne može pripisati korisnicama.

Kako bi se riješilo ovo pitanje, USSCG je predložila Ministarstvu rada i socijalnog staranja da pokrene postupak izmjene Zakona o izvršenju odluke Ustavnog suda Crne Gore U-I br. 6/16 od 19. aprila 2017.godine (“Sl. list Crne Gore”, br. 042/17), tako da se u članu 2 poslije stava 1 doda novi stav koji glasi:

“Korisnice kojima poslodavac nije uplatio zaradu za tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa, pravo iz stava 1 ovog člana ostvariće na osnovu mjesečne zarade ostvarene za zadnja tri mjeseca koje u evidenciji ima organ nadležan za izdavanje dokaza o ostvarenoj zaradi.”