12. sjednica Izvršnog odbora USSCG

IZVRŠNI ODBOR USSCG
– članovima –

Poštovane kolege/ce,

Na osnovu člana 41 Statuta Unije slobodnih sindikata Crne Gore, broj 744 od 03.11.2022. godine,
sazivam 12. sjednicu Izvršnog odbora Unije slobodnih sindikata Crne Gore.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i  r e d:

1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Izvršnog odbora USSCG;
2. Analiza realizacije zaključaka sa prethodne sjednice Izvršnog odbora USSCG;
3. Usvajanje Pravilnika o organizaciji rekreativnih susreta Unije slobodnih sindikata
Crne Gore;
4. Tekuća pitanja.

Sjednica će se održati 18.05.2023.g. (četvrtak), u Media centru USSCG, ulica Ibrahima Koristovića br. 31, sa početkom u 09:30h.