Efikasni ERS koji dobro funkcionišu u periodu posle COVID-a

 

Dana 11. i 12. oktobra 2023. godine, u Varšavi je održana obuka u okviru projekta projekta „Efikasna i dobro funkcionišuća evropska radnička vijeća u post-Covid eri“. Na projektnom događaju učešće je uzelo 26 predstvanika sindikata,  poslodavaca i članove ERV iz Poljske, Slovačke, Crne Gore, Portugalije, Srbije, Španije i Turske.

U stalno promenljivom okruženju evropskih radničkih savjeta (ERS), pomenuta dvodnevna obuka je rasvijetlila kritična pitanja sa kojima se ERV suočavaju u svetu koji se brzo mijenja. Sufinansiran od strane Evropske unije, ovaj događaj je, stoga, okupio zainteresovane strane iz cijele Evrope kako bi razgovarali i odredili strategiju o ključnim izazovima i mogućnostima, uključujući kako postići veću efikasnost u radu ERV. U stvari, tokom obuke, učesnici su istraživali strategije za pojednostavljenje procesa i poboljšanje donošenja odluka unutar ovih transnacionalnih organizacija.

Učešće na ovom događaju, u ime Unije slobodnih sindikata Crne Gore, uzeli su zamjenik generalnog sekretara Željko Burić i članica Izvršnog odbora i predsjednica Sindikata metalskih i rudarskih radnika Crne Gore Sandra Obradović.