PODRŠKA AKCIJI „STOP INFLACIJI 100+“

Hitno sniziti akcize na gorivo

Unija slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG) daje punu podršku nastavku akcije “Stop inflaciji 100+” koju je pokrenulo Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma, a koja je podržana od brojnih trgovačkih lanaca koji posluju na teritoriji Crne Gore. Vjerujemo da će, s obzirom na znatno veći obuhvat proizvoda u odnosu na prethodnu akciju, ova aktivnost značajno pomoći u zaustavljanju i smanjenju efekata kontinuiranog inflatornog trenda sa kojim se svakodnevno suočavamo i koji negativno utiče na životni standard građana/ki.

Sa druge strane, cijenimo da je najavljeno „zamrzavanje“ cijene goriva na sadašnjem nivou zakašnjela reakcija nadležnih institucija. Naime, smatramo da bi Vlada Crne Gore trebalo odmah, ne čekajući novo poskupljenje nafte i naftnih derivata, da iskoristi mogućnost umanjenja akciza i time, uz akciju „Stop inflaciji 100+“, zaokruži paket pomoći i podrške građanima i privredi.

Činjenica je da je ponovni skok cijene goriva (dvanaesti od početka godine) doprinio dodatnom udaru na budžet naših građana/ki, čime se cijena goriva približila rekordnim vrijednostima iz prethodne godine. Podsjećamo da je Vlada Crne Gore 9. maja 2022. godine, iskoristila mogućnost donošenja Odluke o privremenom umanjenju akcize za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja u iznosu od 40%, čime je tadašnju cijenu snizila u prosjeku 0,14 – 0,18 centi/litru, u zavisnosti o kojoj vrsti goriva se radilo.

USSCG se u tekućoj godini više puta obraćala Ministarstvu finansija pozivajući da predloži Vladi Crne Gore ponovno aktiviranje naprijed pomenute Odluke u iznosu ne manjem od 40% obzirom da je ista prestala da važi 27. februara 2023. godine, a čijim ukidanjem je odmah došlo do rasta cijena goriva u intervalu 0,07 – 0,11 centi/litru.

Kako smo to više puta isticali, u teškim vremenima posebno je važno da se teret krize što ravnomjernije podijeli što podrazumijeva da oni koji imaju više ponesu veći dio tereta u korist onih koje kriza drastičnije pogađa.

IZVRŠNI ODBOR USSCG