Mladi u sindikate! Izabrano novo rukovodstvo Sekcije mladih USSCG

U Podgorici je, danas, održana Izborna skupština Sekcije mladih Unije slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG). Na skupštini je izabrano rukovodstvo Sekcije mladih USSCG i to: koordinatorka i šestočlani Koordinacioni odbor. Za koordinatorku Sekcije jednoglasno je izabrana Lidija Mijović ispred Sindikata državnih službenika i namještenika Crne Gore, dok su za članove/ce Koordinacionog odbora izabrani: Aljoša Turović (Sindikat medija Crne Gore), Jovana Vukadinović (Sindikat Univerziteta Crne Gore), Nina Cvijović (Sindikat prosvjete CG), Marija Marković (sindikat odbrane i Vojske CG), Aleksandra Petričević (Sindikat saobraćajnih djelatnosti CG) i Mina Radović (Sindikat državnih službenika i namještenika CG).

Delegati/kinje Izborne Skupštine dali su novoizabranom rukovodstvu mandat od 10 mjeseci sa zadatkom da u tom periodu omasove Sekciju, animirajući sve granske sindikate koji djeluju pri USSCG i zadatkom da najkasnije do isteka 10 mjeseci organizuju novu Skupštinu na kojoj će biti birano novo rukovodstvo sa punim mandatom.

Djelatnost Sekcije mladih obuhvata potpuniju organizovanost i informisanost mladih – članova/ca sindikata radi preduzimanja mjera i aktivnosti u cilju zaštite i poboljšanja socio-ekonomskog položaja mladih na tržištu rada, te afirmacije programskih zadataka i ciljeva USSCG. Delegati/kinje Izborne skupštine izrazili su saglasnost da će prioritet u svom budućem djelovanju posebno staviti na učešću u realizaciji kongresnih rezolucija USSCG, sa fokusom na Rezoluciju o nužnosti reforme stambene politike.

Koordinatorka Sekcije mladih USSCG, shodno Statutu, po automatizmu postaje članica Glavnog odbora USSCG sa pravom glasa.