Nastavak antisindikalne diskriminacije u MUP-u

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Unija slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG) javno osuđuje nove postupke antisindikalne diskriminacije prema Nezavisnom sindikatu policije Crne Gore (NSPCG) koje ovoga puta vrši predsjednica Etičkog odbora MUP-a, ujedno i šefica kabineta ministra Adžića, gospođa Kristina Đukanović. Zvuči krajnje nestvarno da neko ko se stara o etičkom radu policijskih službenika, tek pola godine nakon događaja za koji sumnja da je neko od policijskih službenika povrijedio Kodeks policijske etike, problematizuje to pitanje. Svakome ko može da čita između redova jasno je da predsjednica Etičkog odbora po nečijem nalogu nastavlja antisindikalnu diskriminaciju pokušavajući da na taj način zastraši rukovodstvo i članstvo NSPCG-a u njihovom fundamentalnom pravu da se, kroz sindikalno organizovanje, bore za bolje životne i radne uslove.

Zato, USSCG ponovo zahtijeva od predsjednika Vlade Crne Gore hitno postupanje i zaštitu od različitih oblika antisindikalne diskriminacije koje zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova, ujedno članovi NSPCG-a, trpe od svojih pretpostavljenih. Apsurdno je da se antisindikalna diskriminacija sprovodi u instituciji koja bi trebalo da bude primjer garantovanja i poštovanja ljudskih prava i kojoj bi vladavina prava trebalo da bude okosnica u radu. Ovo je posebno značajno iz razloga što je Crna Gora država koja stremi evropskim integracijama i što upravo sloboda sindikalnog organizovanja i djelovanja spada u korpus osnovnih ljudskih prava zagarantovanih međunarodnim propisima poput Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, konvencija Međunarodne organizacije rada br. 87 i 98 o slobodi udruživanja i pravu radnika na sindikalno organizovanje, te Evropske socijalne povelje koje imaju primat nad nacionalnim zakonodavstvo i koje su ratifikovane od strane Crne Gore i transponovane u domaće propise. Zbog toga, USSCG apeluje i na Delegaciju EU u Crnoj Gori da pokrene svoje mehanizme monitoringa u vezi sa navedenim dešavanjima i skrene pažnju nadležnim instucijama na značaj poglavlja 23 i 24 za dalji napredak Crne Gore na putu ka EU.

Takođe, kako Ustav Crne Gore i Zakon o radu jamče slobodu sindikalnog organizovanja i djelovanja i zabranjuju bilo kakvu diskriminaciju po tom osnovu, dok Krivični zakonik propisuje kaznu zatvora za sprečavanje ili ometanje sindikalnog organizovanja i djelovanja, USSCG javno poziva Vrhovnog državnog tužioca da u navedenim ponašanjima prepozna elemente krivičnog djela i po službenoj dužnosti pokrene postupak za utvrđivanje krivične odgovornosti.

Unija slobodnih sindikata Crne Gore očekuje od nadležnih institucija da pristupe hitnom rješavanju ovog problema i uklanjanju svih nepravilnosti kojima se trenutno onemogućava sloboda sindikalnog organizovanja i djelovanja u MUP-u.