Uputstvo za kontrolu obračuna zarade po novom OKU

Imajući u vidu da je 30.12.2022. stupio na snagu novi Opšti kolektivni ugovor (OKU) koji propisuje nekoliko novih pravnih instituta od značaja za obračun zarada zaposlenih, ovdje dajemo uputstvo za lakše praćenje ispravnosti obračuna zarade. Novi pravni instituti su:

  • veći koeficijent složenosti poslova,
  • uvećanje zarade za rad nedjeljom 80%,
  • uvećanje zarade za dvokratni rad 10%
  • uvećanje zarade za pripravnost 10%,
  • uvećanje zarade ne ulazi u obračun minimalne zarade.

Kako bi mogli da ispratite da li je vaša zarada ispravno obračunata, u nastavku ćemo prikazati primjer obračuna zarade KV RADNIKA/CE.

Primjer:

KV radnik/ca je po starom OKU-u imao koeficijent složenosti poslova 2,0 tako da mu je satnica iznosila 0,69€| neto, a dnevnica za 8 sati rada 5,52€ neto.

KV radnik/ca po novom OKU-u ima koeficijent složenosti poslova 3,6 tako da mu satnica sada iznosi 1,57€ neto, a dnevnica za 8 sati rada 12,56€ neto.

– Minimalna zarada isplaćuje se zaposlenom čija osnovna zarada sa minulim radom iznosi manje od 450€, dok se uvećanje zarade po drugim osnovana dodaje na iznos minimalne zarade od 450€.

– Osnovna zarada KV radnika/ce po novom OKU dobija se množenjem koeficijenta složenosti poslova (3,6) i obračunske vrijednosti koeficijenta (90) što iznosi 324€ bruto (3,6 x 90€ = 324€). Na osnovnu zaradu dodaje se posebni dio zarade koji iznosi 53,24€ i uvećanje zarade ukoliko ih je zaposleni/a u obračunskom mjesecu ostvario/la.

– Uvećanje zarade po osnovu minulog rada obračunava se na osnovnu zaradu zaposlenog i ulazi u minimalnu zaradu.

– Uvećanje zarade po drugim, gorenavedenim, osnovama obračunava se na osnovnu zaradu zaposlenog i ne ulazi u minimalnu zaradu (tj. dodaje se na iznos minimalne zarade čiji iznos je 450€ neto).

– Množenjem iznosa osnovne bruto zarade (324€) sa korektivnim koeficijentom[1] 0,845 (koji se koristi na bruto zarade do iznosa od 700€) dobija se neto zarada KV radnika/ce u iznosu od 273,78€.

– Dijeljenjem dobijene osnovne neto zarade sa 174 (prosječnim brojem radnih sati u mjesecu) dobija se satnica KV radnika/ce koja iznosi 1,57€ neto i na osnovu koje se obračunava uvećanje zarade.

Tabela: Primjer uvećanja zarade KV radnika/ce koji je radio/la na dan 1. januar 2023. godine

Primjer Neto dnevnica

KV radnika/ce

 

Rad u vrijeme praznika

uvećanje redovne dnevnice 150%

rad nedjeljom

uvećanje dnevnice 80%

Noćni rad

uvećanje dnevnice 40%

(rad u vremenu od 22 do 06h)

Ukupan iznos uvećanja Ukupan iznos neto dnevnice dnevnica sa uvećanjima Ukupan iznos neto zarade (minimalna zarada  +uvećanje)
I – zaposleni koji je radio od 07 do 15h (8 sati rada) 12,56€ 18,84€ 10,04€ / 28,88€ 41,44€ 478,88€
II – zaposleni koji je radio od 15 do 23h (8 sati rada) 12,56€ 18,84€ 10,04€ 0,63€

(1 sat rada u periodu od 22 do 23h)

29,51€ 42,07€ 479,51€

 

Napomena: Zahvaljujući ispregovaranim benefitima novog OKU-a koji izuzimaju uvećanja prikazana u tabeli iz iznosa minimalne zarade, zaposleni/a na primjeru jednog radnog dana u kojem je ostvario/la prav na uvećanje yarade po osnovu prazničnog rada, rada nedjeljom i noćnog rada dobija 28,88€ odnosno 29,51€ više na neto zaradu nego što je to bio slučaj po starom OKU-u.

Za sva dodatna pojašnjenja kontaktirati Stručnu službu USSCG na brojeve telefona 020/232-315 i 067/418-991.

[1] Za zarade do 700€ bruto, koristi se korektivni koeficijent 0,845 za preračun bruto zarade u neto, odnosno korektivni koeficijent 1,1834 za preračun neto u bruto.