Održan IV Kongres USSCG

1. novembra 2022.g, održan je IV redovni Kongres Unije slobodnih sindikata Crne Gore, pod sloganom: “Za sindikat u korak s vremenom!”

U radu Kongresa učestvovalo je 300 delegata i delegatkinja iz 14 granskih, 2 strukovna sindikata i oko 10 sindikalnih organizacija.

Delegati IV Kongresa usvojili su novi Statut USSCG, Program rada za naredni mandatni period I šest kongresnih rezolucija i to:

  • Rezoluciju o dostojanstvenim uslovima rada
  • Rezoluciju o nužnosti formirmiranja radnih sudova
  • Rezoluciju o  nužnosti reforme stambene politike
  • Rezoluciju o zaštiti i očuvanju životne sredine
  • Rezoluciju o  zaštiti privrednih subjekata od nacionalnog interesa
  • Rezoluciju o nužnosti reforme izbornog sistema

Na Kongresu su izbrani: generalni sekretar i članovi Statutarnog i Nadzornog odbora USSCG.

Na listi kandidata za funkciju generalnog sekretara koju je, shodno Statutu USSCG, utvrdio Glavni odbor nalazio se samo jedan kandidat i to Srđa Keković, predložen od strane sledećih granskih sindikata: Sindikata prosvjete CG, Sindikata Univerziteta CG, Crnogorskog sindikata telekomunikacija, Sindikata zdravstva CG, Sindikata banka CG, Sindikata radnika trgovine CG, Sindikata metalskih i rudarskih radnika CG, Sindikata zaposlenih u zdravstvu CG, Sindikata odbrane i Vojske CG, Sindikata državnih službenika i namještenika i Sindikata saobraćaja CG. Od 283 delegata koji su pristupili tajnom glasanju za funkciju generalnog sekretara, 266 delegata je glasalo za kandidata Srđu Kekovića. Time je za generalnog sekretara USSCG, za mandatni period 2022 -2027, izabran Srđa Keković.

Kongresu su prisustvovali predstavnici Evropske konfederacije sindikata, predstavnica Međunarodne konfederacije sindikata, predstavnici Regionalnog sindikalnog savjeta “Solidarnost” – predsjednici i predstavnici nacionalnih sindikalnih centrala iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Makedonije, zatim kolege iz sindikata: Francuske, Albanije, Turske, sa Kosova. Pored navedenog, Kongresu su prisustvovali i predstavnici američkog Solidarity centra. Kongresu su prisustvovali socijalni partneri: Savez sindikata CG i Unija poslodavaca CG. Takođe, Kongresu je prisustvovao ministar finansija, savjetnik ministra ekonomskog razvoja i turizma, direktor Direktorata za rad i radne odnose u Ministarstvu rada i socijalnog starnja sa saradnicom, zatim predstavnica Socijalnog savjeta, direktorica i predstavnica Agencije za mirno rješavanje radnih sporova, zatim, predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, socijalnih partnera, kao i predstavnici nevladinih organizacija.