AFL-CIO Kongres u Filadelfiji

Na poziv Američke federacije rada i kongresa industrijskih organizacija AFL-CIO, generalni sekretar USSCG učestvovao je na Kongresu ove organizacije u Filadelfiji, od 13. do 16. juna.

Na Kongresu je izabrana nova predsjednica, Liz Shuler, koja je istakla da će sindikalno organizovanje biti glavni prioritet. S tim u vezi, postavljen je cilj da se u narednih 10 godina sindikalno organizuje milion novih članova, a ovaj rezultat će moći da se prati iz godine u godinu.

Takođe je istakla da AFL-CIO mora da bude centar za osnaživanje mladih radnika, pa je u tom kontekstu najavila zvanično pokretanje inicijative Young Organizers Rising, kroz koju se u fokus stavlja aktivizam mladih radnika. Ulaganjem u mlade i razvijanjem sindikalnih lidera oblikovaće se budućnost koja će ići u korsit svih zaposlenih.