Konferencija USSCG: “Novi oblici rada – novi izazovi”

U organizaciji Unije slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG), dana 08.06.2022.godine, održana je konferencija na temu: „Novi oblici rada – novi izazovi“. Konferencija je realizovana kao jedna u nizu aktivnosti koje USSCG sprovodi u okviru projekta „Sindikati za pravedan oporavak“, koji je podržan od strane Evropske konfederacije sindikata, a finansiran od strane Evropske komisije. Konferenciji su, pored predstavnika USSCG, prisustvovali predstavnici: Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, Uprave prihoda i carina, Uprave za inspekcijske poslove, Unije poslodavaca Crne Gore, Saveza sindikata Crne Gore, Socijalnog savjeta, Kancelarije Međunarodne organizacije rada u Crnoj Gori, Udruženja zaštite i zdravlja na radu i Asocijacije za demokratski prosperitet ZiD.

Konferencija je bila posvećena izazovima koje sa sobom nose novi oblici rada, poput rada na platformama, frilensinga i rada od kuće, odnosno rada na daljinu. Namjera organizatora bila je da ovom konferencijom otpočne širi dijalog na naprijed navedene teme o kojima se sve češće govori, a koje sa sobom nose brojne nedoumice počevši od terminološkog, pa do suštinskog smisla, te koje zahtijevaju dodatno legislativno ali i institucionalno uređenje. USSCG je učesnicima konferencije predstavila rezultate kvalitativnih istraživanja koje je na nivou fokus grupa (tri fokus grupe sastavljene od učesnika koji su za vrijeme pandemije radili od kuće i to iz djelatnosti telekomunikacija, bankarstva i prosvjete i tri fokus grupe sastavljene od frilensera i radnika na platformama iz različitih djelatnosti poput novinarstva, grafičkog dizajna, prosvjete, IT sektora i dr.) koji za potrebe USSCG izradila agencija DeFacto. Iako ovakva, kvalitativna istraživanja ne predstavljaju generalni stav ciljnih grupa, ipak, isti mogu da pruže dubinsku predstavu o tome kako ispitanici vide svoj status i položaj i kako vide mogućnosti za unapređenje istog.

U nastavku konferencije, učesnicima su se u svojstvu panelista obratili Jevrosima Pejović, direktorica Direktorata za rad i zapošljavanje pri Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Ivan Komatina, načelnik Odsjeka za registraciju poreskih obveznika i osiguranika u Sektoru za usluge i registraciju, kao i Dragoljub Nikolić, poreski inspektor I u Sektoru za operativu u oblasti inspekcijskog, u ime Uprave prihoda i carina. Sa učesnicima panela su, iz svoje perspektive i uloge organa iz kojih dolaze, predstavili izazove sa kojima se suočavaju kada su u pitanju frilenseri, platformski radnici i institut rada od kuće. Njihova izlaganja otvorila su široku i veoma konstruktivnu diskusiju u kojoj su učešće uzeli svi prisutni.

Od strane učesnika je ocijenjeno da je konferencija bila veoma korisna s obzirom da se bavila veoma važnom i izazovnom temom, te da treba da predstavlja prvi u nizu koraka koje bi trebalo preduzeti na planu unapređenja zakonodavnog okvira. Zaključeno je da teme koje su bile predmet konferencije treba da budu predmet šireg društvenog dijaloga. Socijalni partneri i predstavnici civilnog sektora trebalo bi da budu uključeni u rad radnih grupa za izradu zakonodavnog okvira koji reguliše rad frilensera i platformskih radnika posebno u pogledu obezbjeđivanja uslova za njihov dostojanstven rad. Sa aspekta adekvatnijeg uređenja ovih oblika rada u poreskom smislu, neophodno je učešće Uprave prihoda i carina, Ministarstva finansija i Centralne banke.

USSCG će, shodno diskusiji, u okviru narednih projektnih aktivnosti uputiti poziv Vladi Crne Gore da oformi međuresorno tijelo u kojem bi učešće uzeli socijalni partneri i zainteresovani predstavnici nevladinog sektora, a koje bi se sistemski bavilo ovim temam u cilju što boljeg razumijevanja ovih, sve prisutnijih oblika rada, te kreiranja adekvatnog zakonodavnog i institucionalnog okvira u korist zaposlenih, poslodavaca i u korist države i državnog budžeta.

Istrazivanje o uslovma rada od kuce u Crnoj Gori

Istrazivanje o polozaju frilensera u Crnoj Gori