20. februar – Svjetski dan socijalne pravde

Povodom 20. februara, Svjetskog dana socijalne pravde, Unija slobodnih sindikata Crne Gore daje sledeće

 S AO P Š T E NJ E   Z A  J A V N O S T

„Započeti trend dugo očekivanih kreiranja i implementacije javnih politika usmjeren na unapređenje socio-ekonomskog položaja zaposlenih i građana/ki Crne Gore (projekat „Evropa sad!“, besplatni udžbenici, dječiji dodatak, naknada za majke sa troje i više djece, itd.) ne smije biti zaustavljen, niti doveden u pitanje zbog nestabilne političke situacije i previranja na javnoj sceni. Deklaracija Međunarodne organizacije rada o socijalnoj pravdi za pravičnu globalizaciju nas podsjeća da se socijalna pravda ne može postići u odsustvu stabilnosti i u odsustvu poštovanja ljudskih prava i sloboda. Svjetski dan socijalne pravde služi nam da naglasi da u svakom trenutku u fokusu javnih politika i u fokusu rada i djelovanja donosioca odluka mora biti čovjek, pojedinac i njegovo dostojanstvo i sigurnost. Ovaj dan je podsjetnik da država u kontinuitetu, a ne isključivo u izbornim godinama, mora ulagati napore u suzbijanju siromaštva, postizanju pune zaposlenosti i stvaranja ambijenta u kojem svi imaju jednake šanse i mogućnosti.

I pored naprijed navedenih politika koje su usmjerene na unapređenje socio-ekonomskog položaja zaposlenih i građana/ki, na Svjetski dan socijalne pravde nužno se moramo podsjetiti da stopa rizika od siromaštva u Crnoj Gori iznosi 22,6%, da su lica mlađa od 18 godina života najviše izložena riziku od siromaštva (32,6%), za kojima slijede lica starosti od 18 do 24 godine (25,2%). Na ovaj dan se posebno moramo osvrnuti na izraženu nejednakost, te ukazati da je 20% stanovništva sa najvećim dohotkom prihodovalo u prosjeku 6 puta više nego 20% stanovništva sa najnižim dohotkom, te da je 44,5% stanovnika sjevernog regiona bilo izloženo riziku od siromaštva nasuprot 11,6% stanovnika u južnom regionu. Jaz između ekstremno bogatih i ekstremno siromašnih i dalje je izrazito dubok u Crnoj Gori, pri čemu bi trebalo imati u vidu da je za određene kategorije stanovništva koje su izložene riziku od siromaštva isto multidimenzionalno (pristup zadovoljenju osnovnih životnih potreba, pristup obrazovanju, pristup zdravstvenim uslugama, stambeno pitanje, itd.). Zabrinjavujući rast stope nezaposlenosti dovodi do povećanja broja lica koja su u riziku od siromaštva obzirom da su nezaposleni najviše izloženi riziku od siromaštva (42,8%).

Dužnost je države, ali i svakog pojedinca, da u osnovu daljeg razvoja stave poštovanje ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, dostojanstvenih uslova rada i života. Generalna konferencija Međunarodne organizacije rada u Deklaraciji o socijalnoj pravdi za pravičnu globalizaciju pozvale su članice da puno i produktivno zapošljavanje i dostojanstven rad stave u centar ekonomskih i socijalnih politika, uz primjenu četiri strateška cilja Agende dostojanstvenog rada. Samo na ovaj način, stvaranjem uslova za produktivno zapošljavanje, pristojne zarade, razvijanjem adekvatnih mjera socijalne zaštite, unapređenjem zdravstvenog sisitema i njegove dostupnosti svima, te promovisanjem socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja, možemo ostvariti ustavni postulat, koji predstavlja strateški cilj Unije slodobnih sindikata Crne Gore, da Crnu Goru gradimo kao državu socijalne pravde.“