Inicijativa USSCG za dopunu Zakona o akcizama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povodom najave najnovijeg u nizu poskupljenja goriva, Unija slobodnih sindikata Crne Gore uputila je svim poslaničkim klubovima Skupštine Crne Gore Inicijativu za dopunu Zakona o akcizama:

 

SKUPŠTINA CRNE GORE

– poslaničkim klubovima –

– svima –

Predmet: Inicijativa za dopunu Zakona o akcizama

Uvažena gospodo,

Unija slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG) se u prethodnim godinama u više navrata obraćala Vladi Crne Gore sa zahtjevom da se koriguju akcize na naftu i naftne derivate, koje predstavljaju dominantno učešće u finalnoj cijeni goriva. U julu prošle godine USSCG je podnijela Inicijativu Vladi Crne Gore da limitira cijenu eurosupera 95 i eurodizela na maksimalnih 1,10 eura po litru, a sve na teret dijela akciza koje država prihoduje od nafte i naftnih derivata. Kako smo tada naveli, već više od deset puta je došlo do poskupljenja goriva što predstavlja veliki udar na budžet naših građana, od kojih se većina nalazi u nezavidnom ekonomsko-socijalnom položaju, a takav trend se do danas nastavio. Naprijed pomenuta poskupljenja nafte i naftnih derivata dodatno su uticala na poskupljenje osnovnih životnih namirnica, dobrim dijelom zbog činjenice da Crna Gora većinu roba nabavlja iz uvoza, te je porastom cijene goriva dodatno poskupio transport, što se negativno odrazilo na finalnu cijenu namirnica, od kojih su neke i udvostručene. Isto važi i za cijene usluga koje su posredno ili neposredno vezane i zavise od cijene nafte i naftnih derivata. Takođe, zbog uticaja koronavirusa ostalo je bez posla, a time i bez izvora prihoda, cca 20.000 naših građana/ki, čime je njihova i egzistencija njihovih porodica dodatno ugrožena. Obrazloženje od strane Vlade bilo je da na cijene goriva mogu intervenisati tek nakon izmjene Zakona o akcizama.

Zbog svega navedenog tražimo da Skupština Crne Gore na prvoj narednoj sjednici, po hitnom postupku, dopuni Zakon o akcizama što bi omogućilo Vladi Crne Gore da limitira cijenu goriva kako je naprijed navedeno, barem na određeni vremenski period dok se ne stabilizuju cijene goriva na svjetskoj berzi, ali i cijene roba i usluga koje zadnjih mjeseci bilježe nagli rast, jednim dijelom upravo zbog rasta cijena goriva.

U prilogu akta dostavljamo Inicijativu za dopunu Zakona o akcizama.