“Burnout” sindrom treba prepoznati kao profesionalno oboljenje

Unija slobodnih sindikata Crne Gore i njeni granski sindikati otpočeli su, još 2014. godine, aktivnosti usmjerene na podizanje svijesti našeg članstva, svih zaposlenih i poslodavaca o značaju sprovođenja i pridržavanja mjera zaštite i zdravlja na radu. Ovo u cilju sprečavanja svih mogućih rizika od povreda na radnom mjestu i profesionalnih oboljenja bilo da su fizičke ili psihičke prirode i edukacije zaposlenih o značaju zaštite i zdravlja na radu. Samo na taj način, možemo dati doprinos razvoju zdravog društva i rasterećenju penzinog i zdravstvenog fonda.

Visoka i dugoročna nezaposlenost, strah od gubitka posla, nesigurni oblici rada, borba za opstanak u vrijeme krize i sve veći zahtjevi koji se postavljaju pred radnike, i to za veoma niske zarade, prouzrokuju svakodnevni stres koji i te kako ostavlja traga na zaposlene. Kako smo, od strane određenih stručnjaka iz različitih oblasti, imali prilike da saznamo da u poslednjih desetak godina imamo tendenciju porasta broja zaposlenih koji imaju psihičke i fizičke probleme prouzrokovane stresom na radnom mjestu, tako smo, i iz naše prakse, upoznati da je sve veći broj naših kolega koji se javljaju sa raznim problemima, bilo da se radi o nekoj vrsti mobinga ili prostog straha od gubitka posla ili pritiska koji osjećaju zbog obima posla i radnih zadataka koji se pred njih postavljaju u veoma ograničenim rokovima.

I pored činjenice da ne postoje, prema našim saznanjima, statistički podaci koji ukazuju na procenat zaposlenih koji su imali zdravstvene probleme koji su nastali kao posljedica stresa na radnom mjestu, iskustva nas dovode do prostog zaključka da je broj tih lica alarmantno visok. Stres na radnom mjestu nerijetko prouzrokuje drastične probleme po psiho-fizičko zdravlje pojedinca koji se neminovno reflektuje i na njegovu porodicu i okruženje, te se u postupku daljeg liječenja tog lica gotovo uvijek zaboravlja uzrok takvog stanja i činjenica da je bolest za uzrok imala upravo stres na radnom mjestu. Ovo je posebno izraženo u poslednje dvije godine, tj. od početka pandemije izazvane pojavom virusa korona.

Zahvaljujući finansijskoj podršci Međunarodne konfederacije sindikata i švedskih sindikata “Union to Union” kroz projekat „Akcije i kampanje sindikata za sigurnija radna mjesta – stop pandemiji!“ ukazala se mogućnost za nastavak pomenute kampanje i aktuelizovanje problematike tkz. sindroma burnout, posebno izraženog u doba pandemije Covid-19. Kako, prema definicija, burnout sindrom predstavlja kontinuiranu izloženost stresu na radnom mjestu, USSCG se zalaže za prepoznavanje istog kao profesionalnog oboljenja.

U pravcu podizanja svijesti zaposlenih i građana o ozbiljnosti ove problematike, urađen je promotivni video spot.