Održan VI redovni Kongres Sindikata prosvjete Crne Gore

Sindikat prosvjete Crne Gore održao je VI redovni Kongres 06.11.2021. godine u hotelu Hilton sa početkom u 10h. U radu Kongresa, kao najvišeg organa SPCG-a, učestvovalo je 194 delegata, predstavnika sindikalnih organizacija vaspitno-obrazovnih ustanova Crne Gore. VI Kongres SPCG-a je otvorila Slavka Bošković, vršilac dužnosti predsjednika SPCG. Delegati VI Kongresa SPCG-a usvojili su novi Statut SPCG-a, Izvještaj o radu, Odluku o broju i strukturi članova Glavnog odbora SPCG-a, kao i Program rada za naredni mandatni period, a ujedno su izabrani članovi Nadzornog odbora i Statutarne komisije SPCG-a. Kandidati za funkciju predsjednika SPCG-a bili su Radomir Božović, nastavnik matematike u OŠ ,,Radojica Perović” u Podgorici i Nikolaj Knežević, nastavnik francuskog jezika u OŠ ,,Stefan Mitrov Ljubiša” u Budvi. Nakon tajnog glasanja, kandidat Radomir Božović je izabran na funkciju predsjednika SPCG-a.

Kongresu SPCG-a prisustvovao je Safet Kalač, v.d. generalnog direktora Direktorata za vaspitanje i obrazovanje pripadnika manjinskih naroda i nacionalnih zajednica, direktor Zavoda za školstvo Rešad Sijarić, generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković sa predsjednicima granskih sindikata USSCG, oko 20 predstavnika sindikata obrazovanja iz regiona i iz inostranstva, a uspješan Kongres delegatima putem video obraćanja poželio je i predsjednik Evropskog komiteta sindikata obrazovanja (ETUCE) Larry Flanagan.