Samo bezbjedan rad je dostojanstven rad!

U okviru projekta „Akcije i kampanje sindikata za sigurnija radna mjesta – stop pandemiji!“, koji Unija slobodnih sindikata Crne Gore sprovodi pod pokroviteljstvom Međunarodne konfederacije sindikata i švedskih sindikata “Union to Union”, urađen je video spot čiji je cilj predstavljanje važnosti imenovanja predstavnika zaposlenih za zaštitu i zdravlje na radu, posebno u svijetlu aktuelne epidemiološke situacije.