Četvorogodišnji mandat Marijani Camović-Veličković u Savjetu RTCG

Odlukom o imenovanju Savjeta Radio i Televizije Crne Gore, donijetoj na Četvrtoj sjednici Prvog redovnog (proljećnog) zasijedanja u 2021. godini Skupštine Crne Gore, održanoj 11. juna 2021. godine, Marijana Camović-Veličković, kandidatkinja Unije slobodnih sindikata Crne Gore imenovana je za člana tog tijela.

Kako je Zakonom o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore, između ostalog, propisano da članovima prvog sastava Savjeta trajanje mandata utvrđuje žrijebom predsjednik Skupštine Crne Gore, danas je, u Vili Gorica, uz prisustvo predstavnika ovlašćenih predlagača članova savjeta, gdin Aleksa Bečić žrijebom utvrdio trajanje mandata članovima Savjeta RTCG.

Shodno navedenom, Marijani Camović-Veličković, članici Izvršnog odbora USSCG i predsjednici Sindikata medija Crne Gore, utvrđen je mandat u Savjetu RTCG na period od 4 godine. Želimo joj objektivan i nezavisan, a samim tim i uspješan rad!