USSCG inicirala izmjene Zakona o Fondu rada

Unija slobodnih sindikata Crne Gore uputila je danas Skupštini Crne Gore Inicijativu za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu rada, uslovljenu činjenicom da je u tranzicionom periodu jedan broj zaposlenih ostao zakinut za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje. Činjenica je da je tokom tog perioda, shodno zakonskim propisima, uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, kako na teret poslodavca tako na teret zaposlenog, bila isključivo u obavezi poslodavca. Takođe, činjenica je da je, shodno zakonskim propisima, obaveza praćenja i vršenja nadzora nad uplatom doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje bila na ovlašćenim državnim institucijama. Upravo, propustom tih institucija jedan broj zaposlenih doveden je u situaciju da, prilikom sticanja uslova za odlazak u penziju, istu ne može da ostvari jer im nijesu uplaćeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje za sve ostvarene godine radnog staža. Ovo se posebno odnosi na zaposlene čiji poslodavac je prestao da postoji. Na taj način su oni, bez svoje krivice, uskraćeni da ostvare njihovo zakonom garantovano pravo na penziju, s tim što jedan broj zaposlenih nikada neće moći da ostvari pravo na penziju, dok drugi broj zaposlenih neće moći da ostvari pravo na penziju u punom obimu.

Iz navedenog jasno proizilazi obaveza Države da obešteti naprijed pomenute zaposlene zbog propusta u radu njenih institucija, tako što će im, posredstvom Fonda rada, uplatiti neuplaćene doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje za sve godine ostvarenog radnog staža. Mišljenja smo da su se stekli svi uslovi da Država preuzme odgovornost za nečinjenje njenih institucija i time obešteti zaposlene kojima je, bez njihove krivice, onemogućeno ostvarivanje prava na penziju.

Tekst Inicijative možete pogledati ovdje.