Obavještenje o rezultatima javnog konkursa USSCG

U okviru projekta “Akcije i kampanje sindikata za sigurnija radna mjesta – stop pandemiji” koji Unija slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG) uz podršku Međunarodne konfederacije sindikata i Union to Union sindikata, USSCG je, dana 01. aprila 2021. godine raspisala i objavila na web stranici: www.usscg.me javni konkurs za izradu idejno-grafičkog rješenja promotivnog postera za obilježavanje Svjetskog dana zaštite i zdravlja na radu. Konkurs je trajao 15 dana i zatvoren je 15.04.2021. u 14h.

20. aprila 2021. godine, tročlana Komisija za bodovanje sačinjena iz reda zaposlenih u Stručnoj službi USSCG razmotrila je pristigla rješenja i izvršila bodovanje istih. S tim u vezi, utvrđeno je sledeće:

  • Na adresu Unije slobodnih sindikata Crne Gore pristiglo je ukupno pet (5) prijava za konkurs. Sve prijave predate su u ostavljenom roku.
  • Od ukupno pet (5) prijava, dvije (2) nijesu zadovoljile uslove propisane javnim konkursom, te, u skladu sa tim, nijesu dalje razmatrane.
  • Tri (3) prijave zadovoljile su sve uslove priopisane konkursom, te je izvršeno bodovanje na sledeći način:
    • 1. mjesto – idejno rješenje “Za bezbjedna radna mjesta i tokom pandemije COVID-19”, autorke Ivane Gazivode iz Podgorice (90 bodova)
    • 2. mjesto – idejno rješenje “Misli zdravo, radi bezbjedno”, autorke Svetlane Asanović iz Podgorice (75 bodova)
    • 3. mjesto – idejno rješenje “Bezbjednost na 1. mjestu”, autorke Svetlane Docić iz Ulcinja (65 bodova)

Idejna rješenja biće predstavljena na pres konferenciji koju USSCG organizuje 28. aprila 2021. godine – na Svjetski dan zaštite i zdravlja na radu.

USSCG se zahvaljuje svim prijavljenim učesnicima na konkursu, uz pohvalu za uloženi rad i kreativnost. Želimo im da nastave sa stvaranjem, jer kreativnost nikada “ne možete iskoristiti do kraja. Što je više koristite, više je imate” (M. Anđelou).