Saopštenje za javnost – reagovanje na izjavu SDP-a

Povodom saopštenja koje je izdala Socijaldemokratska partija u vezi sa Predlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, u kojem stavljanje tog zakona u skupštinsku proceduru smatraju rezultatom jednogodišnje uporne i principijalne borbe te partije, Unija slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG) daje sledeće

 

S A O P Š T E NJ E  Z A  J A V N O S T

 

“USSCG podsjeća Socijaldemokratsku partiju (SDP) i ukupnu javnost da su rješenja sadržana u Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju isključivo rezultat socijalnog dijaloga i kompromisa postignutih između sindikata i predlagača zakona, kao i da su sindikati od decembra 2019. godine u više navrata saopštili javnosti da će ovaj zakon biti razmatran na redovnom skupštinskom proljećnom zasijedanju, tj. do kraja jula ove godine, što se i ostvarilo. Ako je uopšte nužno isticati čija je ključna zasluga za donošenje ovog zakona, onda se mora priznati da je to rezultat kampanje reprezentativnih nacionalnih sindikalnih centrala, kvalitetnog socijalnog dijaloga i sindikalnog aktivizma. Uvažavajući kvalitetnu saradnju koju je USSCG u periodu od svog osnivanja imala sa Poslaničkim klubom SDP-a, zahvaljujući kojoj smo poboljšali brojne zakone u korist zaposlenih i građana Crne Gore, ističemo da se USSCG uzdržavala od reagovanja na javne prozivke kojim je SDP sindikate tretirala kao jedine krivce što Zakon nije u skupštinskoj proceduri. Do prije neki dan kadrovi SDP-a su tvrdili kako od Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju neće biti ništa i kako su sindikati dopustili da budu izigrani od strane Vlade Crne Gore. Dakle, sve dok Zakon nije stavljen u skupštinsku proceduri, SDP je oštro kritikovao sindikate i njihovu strpljivost, uporan rad i vjeru u konkretan rezultat, a sada kada je nakon održanog sastanka rukovodstva dvije nacionalne sindikalne centrale sa Premijerom, Zakon stavljen u skupštinsku proceduru u obliku u kojem je ispregovaran na nivou Radne grupe, sa retroaktivnim dejstvom od 1. januara ove godine, SDP ukazuje da je to rezultat njihove jednogodišnje uporne i principijalne borbe.

Koristimo priliku da pomenemo i to da je, mnogo prije nego što je SDP uopšte izrazio interesovanje za ovo zakonsko rješenje, USSCG pokušavala da implementira kongresnu Rezoluciju o nužnosti reforme penzionog sistema usvojenu 2012. godine i istu tu Revidiranu rezoluciju iz 2017. godine. Usljed godina političkih previranja i bojkota rada Skupštine, rukovodstvo USSCG nije bilo u prilici da nastavi sa uspješnim lobiranjem poslanika za donošenje izmjena Zakona PIO u cilju implementacije pomenute rezolucije. Pokretanje postupka izmjena i dopuna Zakona PIO u junu 2018. godine, USSCG je prepoznala kao mogućnost da u saradnji sa SSCG, konačno, snagom argumenata,  izmijeni i unaprijedi restriktivna rješenja koja je donijela reforma penzionog sistema iz 2003. godine i koja su kontinuirano išla na štetu zaposlenih i penzionera.

Ne sporeći ovim putem zalaganje SDP-a da se ovo zakonsko rješenje što prije stavi u skupštinsku proceduru, naše reagovanje izazvano je činjenicom da je ova partija predmetnim saopštenjem pokušala da ključne zasluge u priču oko izmjena Zakona PIO pripiše sebi, stavljajući time u drugi plan ono što je najvažnije – a to je bolji položaj sadašnjih i budućih penzionera, te nepobitnu činjenicu da su izmjene Zakona PIO rezultat, isključivo, posvećenog rada reprezentativnih nacionalnih sindikalnih centrala.”

 

Izvršni odbor USSCG