Informacija o radu Stručne službe USSCG od 04.05.2020.

Stručna služba USSCG će, od ponedeljka, 04. maja 2020.g, nastaviti rad iz kancelarije ali u režimu dežurstva na način da će se po dvoje zaposlenih smjenjivati svakog drugog radnog dana (u periodu od 7 do 15 časova).
Obzirom na preporuku Nacionalnog koordinacionog tijela o pridržavanju posebnih mjera zaštite na radnim mjestima, molimo sve naše članove da nas, kad god je to moguće, kontaktiraju putem telefona (020/232-315 i 067/418-991) ili putem mejla (usscg@bildwpisscgloc.wpengine.com), te da, ukoliko je njihov dolazak u kancelariju nužan, poštuju naredbu Nacionalnog koordinacionog tijela na način da, prilikom ulaska u kancelariju i boravka u istoj, nose zaštitnu masku i da poštuju fizičku distancu radi prevencije očuvanja svog zdravlja i zdravlja zaposlenih u Stručnoj službi.