Posjeta članova Radne grupe za javni aktivizam mladih

Dana 12. juna 2019.g., predstavnici NVO ”Mladi Romi” i članovi Radne grupe za javni aktivizam mladih, koja je formirana u okviru projekta „Ujedinjeni možemo više- Glas studentima, podrška radnicima!“, posjetili su Uniju slobodnih sindikata Crne Gore.

Predstavnici Unije slobodnih sindikata Crne Gore upoznali su članove Radne grupe sa radom USSCG, sa procesom sindikalnog organizovanja, s posebnim akcentom na radnike komunalnih preduzeća. Ono što je posebno bilo interesantno za članove Radne grupe jeste da više saznaju o položaju Roma na tržištu rada, najčešćim slučajevima kršenja radnih prava, položaju mladih i osoba sa invaliditetom na tržištu rada, ali i organizacijom i načinom funkcionisanja Sekcije mladih USSCG. Odgovori predstavnika USSCG na pitanja članova Radne grupe biće korišćeni za formiranje preporuka koje će se naći u publikaciji za unaprijeđenje javnog aktivizma i položaja romske zajednice, mladih i osoba s invaliditetom.

Projekat ”Ujedinjeni možemo više – Glas studentima, podrška radnicima” finansira Evropska unija u okviru Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava (EIDHR), kroz Nacionalnu šemu podrške za Crnu Goru (CBSS), a kofinansira Ministarstvo javne uprave Crne Gore.