Terenska posjeta – SO Komunalno Kotor

U okviru projekta “Ujedinjeni možemo više – glas studentima, podrška radnicima!”, koji USSCG realizuje u partnerstvu sa NVO Mladi Romi, a koji je podržan od strane Evropske komisije, u Kotoru je, danas, održan sastanak projektnog tima sa predsjednikom i potpredsjednikom Sindikalne organizacije Komunalno Kotor.

Predstavnici Sindikalne organizacije istakli su da je situacija u preduzeću u pogledu poslovanja i poštovanja radnih prava zaposlenih unapređena dolaskom novog menadžmenta, te da vlada pozitivnija atmosfera koju bi trabalo iskoristiti kako bi se dodatno unaprijedili uslovi za rad zaposlenih. Kao pozitivna je ocijenjena i činjenica da je odmah po dolasku novog direktora nabavljena nova radna oprema, da je oko 20 radnika angažovano po ugovorima na neodređeno vrijeme i da su zarade redovne. Međutim, prostora za dalje unapređenje prava i položaja zaposlenih ima dosta, posebno u pogledu uvećanja zarada za rad u dane državnih i vjerskih praznika, isplate prekovremenih i noćnih sati, ali i obzbjeđivanje slobodnod dana u toku sedmice. Projektni tim i predstavnici sindikalne organizacije zaključili su da je dolazak novog menadžmenta i promjena atmosfere u preduzeću prilika da se ova sindikalna organizacija aktivira i otpočne sa konkretnim aktivnostima na planu zaštite i unapređenja položaja zaposlenih, ali i omasovljenja sindikalne organizacije. Sa tim u vezi, dogovoreno je da predstavnici USSCG zatraže od direktora preduzeća prijem na razgovor na kojem bi pored predstavnika USSCG, prisustvovali predstavnci NVO Mladi Romi i članovi rukovodstva Sindikalne organizacije, a na kojem bi poveli otvoren i argumentovan dijalog sa menažmentom o stanju u preduzeću, mogućnostima za unapređenje prava zaposlenih i o drugim pitanjima od značaja za ekonomsko-socijalni položaj zaposlenih.