Saopštenje za javnost povodom građanskih protesta “Odupri se 97.000”

Na današnjoj sjednici, Glavni odbor Unije slobodnih sindikata Crne Gore razmatrao je aktuelnu situaciju uslovljenu mirnim građanskim protestima “Odupri se 97.000”, i tim povodom daje sledeće

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Unija slobodnih sindikata Crne Gore izražava zabrinutost aktuelnom političkom situacijom u zemlji i narastajućim, opravdanim nezadovoljstvom koje brojni građani ispoljavaju na dvomjesečnim mirnim građanskim protestima, a koje nezadovoljstvo je kulminiralo objelodanjivanjem kompromitujućih detalja iz političkog života. Protekle tri decenije tranzicionih procesa i promašenih privatizacija učinile su da zaposleni i građani postanu tranzicioni gubitnici. Naše društvo se drastično raslojilo kontinuiranim produbljivanjem jaza između bogatih i siromašnih, pri čemu je stvorena elita pojedinaca koji su se enormno obogatili, a koji se i dalje bogate rasparčavanjem društvenih resursa i imovine, te raznim koruptivnim i kriminalnim radnjama. Flagrantno se krši radno zakonodavstvo po kom osnovu pomenuti pojedinci i značajan broj kompanija ubiraju ekstra profit na štetu zaposlenih, građana, državnog budžeta, državnih fondova i društveno odgovornih poslodavaca.

Institucije sistema nijemo posmatraju sve te procese, ne pokazujući ni najmanju namjeru da se uhvate u ozbiljan koštac sa korupcijom i kriminalom. Kao po pravilu, postupci koji se vode pred pravosudnim organima završavaju se fijaskom za državu i građane izdvajanjem iz Budžeta desetina miliona eura za pokriće odštetnih zahtjeva pojedinaca koji su nezakonito optuživani i tamničeni, za koju štetu niko i nikada nije odgovarao. Takođe, niko od tranzicionih dobitnika, domaćih i stranih tajkuna, nije odgovarao za neosnovano bogaćenje, niti pamtimo da je nekome oduzeta nezakonito stečena imovina, a da mu nakon toga nije bila vraćena. Međutim, kada su u pitanju građani svako malo im se zavlači ruka u džep, bilo to kroz cijenu goriva, struje, komunalija, ukidanja stečenih prava iz socijalne i dječije zaštite,… ili povećanjem PDV-a i raznih drugih poreza i taksi. Niti jedna javna politika ne doprinosi unapređenju životnog standarda zaposlenih i građana, što dokazuju alarmantno niske zarade, penzije i socijalna davanja sa jedne strane i cvjetanje sive ekonomije i rada na crno sa druge strane. Iskorjenjavanje korupcije na svim nivoima i iz svih društvenih sfera, te jačanje institucija sistema i vladavina prava moraju, konačno, postati fokus svih politika, inicijativa i djelovanja svih političkih aktera. Krajnje je vrijeme da: siromaštvo, nezaposlenost, korupcija, zarobljenost institucija sistema, selektivna primjena zakona, nepotizam, podjele, strah, pad nataliteta, “odliv mozgova”, jeftina radna snaga, nedostojanstveni uslovi rada, više ne budu glavne karakteristike stvarnosti Crne Gore koja pretenduje da uđe u zajednicu razvijenih evropskih zemalja. Građani i porodica moraju biti u fokusu svih politika i svih procesa zbog čega svi politički akteri moraju uvažiti artikulisani glas naroda koji ovih mjeseci odzvanja sa ulica brojnih crnogorskih gradova. Zbog toga, i još mnogo čega drugog što ovom prilikom nijesmo nabrojali, USSCG smatra da nezadovoljstvo građana ima svoju punu opravdanost, a da su građanski protesti legitimno sredstvo ispoljavanja nezadovoljstva. Zato, pozivamo organizatore da očuvaju građanski duh protesta.

Svjesni činjenice da se svaka politička nestabilnost negativno reflektuje na ekonomske procese u zemlji, što dodatno ugrožava i onako slab ekonomsko-socijalni položaj zaposlenih i građana, kao odgovorna organizacija, USSCG poziva sve političke aktere da prepoznaju značaj trenutka, uvaže zahtjeve građana, i hitno sjednu za sto, te pronađu izlaz iz aktuelne situacije stvarajući pretpostavke za argumentovan politički i socijalni dijalog. Takođe, USSCG poziva međunarodnu zajednicu, posebno institucije Evropske unije, da političkim akterima pomognu u pronalaženju rješenja.

Buđenje kolektivne građanske svijesti jasan je pokazatelj da je zrelo vrijeme za demokratizaciju društva na koju potrebu USSCG godinama unazad ukazuje. Uvažavajući činjenicu da je naše članstvo heterogeno po političkoj, vjerskoj i nacionalnoj pripadnosti, USSCG će pratiti ove procese s ciljem pružanja konkretnog doprinosa u dijelu rješavanja nagomilanih socio-ekonomskih problema. 

GLAVNI ODBOR USSCG