Terenska posjeta – SO radnika “Čistoća” Herceg Novi

Desetak članova Sindikalne organizacije radnika “Čistoća” Herceg Novi održali su danas, u Herceg Novom, sastanak sa generalnim sekretarom i pravnom savjetnicom USSCG. Ovaj sastanak upriličen je u okviru aktivnosti 4.1 projekta “Ujedinjeni možemo više – Glas studentima, podrška radnicima!”, koji USSCG sprovodi u partnerstvu sa NVO Mladi Romi, a koji je podržan od strane Evropske komisije.

Članovi Sindikalne organizacije radnika “Čistoća” Herceg Novi su od strane projektne koordinatorke informisani o dosadašnjim i predstojećim aktivnostima u okviru projekta “Ujedinjeni možemo više – Glas studentima, podrška radnicima!”. Prisutni su još jednom izrazili spremnost da daju puni doprinos realizaciji projektnih aktivnosti kroz aktivno učešće u budućim aktivnostima.

Kako je kraj prethodne godine bio obilježen brojnim aktivnostima koje je ova sindikalna organizacija sprovodila u cilju unapređenja položaja zaposlenih, a uz pomoć USSCG, to je ovaj sastanak bio prilika da se povede razgovor o postignutim rezultatima i nastavku aktivnosti.

Pored nekoliko dopisa koji su upućeni poslodavcu na teme koje su od interesa za zaposlene, organizovan je, na zahtjev Sindikalne organizacije, sastanak sa direktorom i predstavnicima Odbora direktora, na kojem se raspravljalo o istima, te su razgovori i nakon toga nastavljeni na nivou direktor-rukovodstvo sindikata. Dijalog o otvorenim pitanjima biće nastavljen narednih mjeseci (uvećanje zarada; uplata doprinosa; uvećanje premije za kolektivno osiguranje zaposlenih; radno vrijeme terenskih radnika -skraćeno radno vrijeme izmiještanje deponije koja je od posebnog rizika za zaposlene-vozače koji odvoze otpad,…). Pohvalno je što je sindikat uspio da ostvari plodotvoran socijalni dijalog sa poslovodstvom, tim prije što se ovaj sindikat, na žalost, suočava sa veoma čestim promjenama menadžerskog tima.

Planirano je da Generalni sekretar USSCG, početkom februara, stupi u kontakt sa Izvršnim direktorom DOO “Čistoća” Herceg Novi kako bi zatražio prijem na razgovor kojem bi, pored njega, prisustvovali i članovi Izvršnog odbora Sindikalne organizacije, a na kojem bi se dodatno aktuelizovala određena pitanja koja sindikat procijeni kao prioritetna.