Terenska posjeta – SO Komunalno preduzeće Nikšić

Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata, regionalni koordinator Unije slobodnih sindikata i predstavnici Stručne službe Unije slobodnih sindikata Crne Gore susreli su se danas, u Nikšiću, sa predstavnicima najužeg rukovodstva i članovima Sindikalne organizacije Komunalno preduzeće Nikšić. Terenska posjeta realizovana je u okviru aktivnosti 4.1 projekta “Ujedinjeni možemo više – Glas studentima, podrška radnicima!”, koji USSCG sprovodi u partnerstvu sa NVO Mladi Romi, a koji je podržan od strane Evropske komisije.

Članovi Sindikalne organizacije Komunalno preduzeće Nikšić, koji su prisustvovali sastanku, upoznati su dosadašnjim aktivnostima koje su realizovane u okviru projekta, kao i drugim aktivnostima koje USSCG sprovodi na planu unapređenja položaja zaposlenih i zaštite njihovih prava. Za prisutne je posebno važna mogućnost da se, kroz projektne aktivnosti, obezbijede uslovi za promovisanje komunalne djelatnosti, kao djelatnosti od javnog interesa, pri čemu su u fokus stavili pitanje daljeg unapređenja zaštite i zdravlja na radu sa osvrtom na to da se u budućnosti inicira prepoznavanje određenih poslova koje ovi zaposleni obavljaju kao poslova sa posebnim uslovima rada kojima pripada beneficirani radni staž. Prisutni članovi, među kojima su bili i predstavnici rukovodstva koji su aktivno učestvovali u aktivnostima kroz prvu fazu projekta, istakli su važnost formiranja granskog sindikata.

Konsultativni sastanak je bio prilika da se povede razgovor o aktuelnoj situaciji u Komunalnom preduzeću Nikšić i pravima radnika. Istaknuto je da je zarada zaposlenima redovna, da se HTZ oprema uglavnom nabavlja na vrijeme, ali da postoji ogroman problem sa dotrajalom, zastarjelom i neadekvatnom mehanizacijom. Na sastanku je dogovoreno da će ova Sindikalna organizacija u narednom periodu, na svojim redovnim sastancima, donijeti odluku o tome da li će se i na koji način obratiti opštini u vezi sa ispunjavanjem njenih obaveza prema ovom preduzeću čiji je osnivač, posebno u vezi sa nabavkom nove mehanizacije. Sindikalna organizacija će, kao i u prethodnom periodu, o svim aktuelnim dešavanjima obavještavati USSCG i od nje tražiti pomoć kada to procijeni za potrebno.