Saopštenje za javnost u okviru kampanje: “Za dostojanstveno treće doba”

Povodom aktuelnih izmjena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, Savez sindikata Crne Gore i  Unija slobodnih sindikata Crne Gore daju zajedničko

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

U skladu sa zajednički dogovorenom strategijom, odmah po završetku mjeseca odmora, SSCG i USSCG organizovaće javne tribine u većini crnogorskih opština u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Cilj javnih tribina je da sindikalne centrale predstave sindikalnom članstvu i građanstvu svoje predloge za izmjene Zakona PIO i obrazlože razloge i argumente na kojima se ti predlozi zasnivaju.

Na zajedničkom sastanaku koordinacionih timova SSCG i USSCG za sprovođenje kampanje “ZA DOSTOJANSTVENO TREĆE DOBA” dogovoreni su termini održavanja javnih tribina i okruglih stolova u većini crnogorskih opština i to:

–          03.09. – Žabljak (u 13h) i Pljevlja (u 19h);

–          04.09. – Rožaje (u 13h) i Berane (u 19h, gdje će biti pozvano članstvo iz Plava, Andrijevice, Gusinja i Petnjice);

 –          05.09. – Cetinje (u 11h) i Herceg Novi (u 19h);

–          06.09. – Bijelo Polje (u 12h, gdje će biti pozvano članstvo iz Mojkovca) i Kolašin (u 19h);

–          10.09. – Budva (u 11h, gdje će biti pozvano članstvo iz Kotora i Tivta)

–          14.09. – Podgorica (u 10h, gdje će biti pozvano članstvo iz Danilovgrada) i Nikšić (u 19h, gdje će biti pozvano članstvo iz Plužina i Šavnika

–          17.09. – Bar (u 15h, gdje će biti pozvano članstvo iz Ulcinja)

 

Mjesto održavanja tribina biće dogovoreno sa sindikalnim povjerenicima u tim opštinama, o čemu će naše članstvo i zainteresovana javnost biti pravovremeno obaviješteni.

Takođe, koordinacioni timovi su se dogovorili da se na javnim tribinama, sindikalnim aktivistima i građanima, predstave aktivnosti koje će sindikati preduzeti na prikupljanju potpisa za podnošenje Predloga za raspisivanje državnog referenduma, na kojem bi se građani/ke izjasnili po pitanju izmjena Zakona PIO, a koje aktivnosti će se realizovati tokom septembra. Prethodno podrazumijeva upoznavanje sa formulisanim referendumskim pitanjem/ima i datumom otpočinjanja prikupljanja potpisa. Ostali modeli sindikalne akcije za koje će se sindikalne centrale opredijeliti zavisiće od spremnosti Vlade da uvaži predloge sindikata i obavljenih konsultacija sa sindikalnim članstvom.

SSCG i USSCG pozivaju sindikalno članstvo i građanstvo da se pridruže kako bi se, u postupku izmjena Zakona PIO, izborili za penzijski sistem koji će nam omogućiti dostojanstven život u trećoj dobi. I ovom prilikom, SSCG i USSCG ističu da su opredijeljeni da jedinstveno istraju na ostvarenju ovog zajedničkog cilja.