Dopis USSCG predsjedniku Socijalnog savjeta povodom minimalne potrošačke korpe

Povodom juče objavljene revidirane minimalne potrošačke korpe, koju je objavio Zavod za statistiku – Monstat, Unija slobodnih sindikata Crne Gore uputila je dopis predsjedniku Socijalnog savjeta, g-dinu Kemalu Purišića, kojim je zatražila sazivanje sjednice Socijalnog savjeta na kojoj će se razmatrati ova tema.

Dopis u nastavku:

SOCIJALNI SAVJET CRNE GORE

Predsjednik, gdin Kemal Purišić

Gospodine Purišiću,

Kako će se u četvrtak, 08.03.2018.g., održati konsultativni sastanak Predsjedništva Socijalnog savjeta u proširenom sastavu, to Vam se obraćam da na pomenutom sastanku razmotrite zahtjev Unije slobodnih sindikata Crne Gore za zakazivanjem hitne sjednice Socijalnog savjeta na kojoj će se razmatrati revidirana minimalna potrošačka korpa koju je objavio Zavod za statistiku – Monstat. Kao što Vam je poznato, Unija slobodnih sindikata Crne Gore je još 15.01.2018.g., zahtijevala sazivanje sjednice Socijalnog savjeta na kojoj bi se, pored ostalog, razmatrala potrošačka korpa i linija siromaštva, kojom prilikom smo naveli neophodnost da socijalni partneri dobiju potpunu informaciju o sprovedenom postupku revidiranja minimalne potrošačke korpe, a u susret najavi Monstata da će od februara tekuće godine otpočeti redovno mjesečno objavljivanje podataka o minimalnoj potrošačkoj korpi. Tom prilikom smo posebno potencirali činjenicu da su socijalni partneri u prethodnom periodu dali brojne komentare na namjeru da se smanji broj prehrambenih proizvoda koji će ubuduće činiti minimalnu potrošačku korpu, kao i na namjeru da se iz prethodne strukture potrošačke korpe briše vrijednost imputirane rente za stanovanje. Na ovom mjestu podsjećamo i da je na sjednici Socijalnog savjeta održanoj u novembru 2016.godine dogovoreno da će predstavnici Monstata upoznati članove Socijalnog savjeta sa revidiranom metodologijom minimalne potrošačke korpe, a prije njenog zvaničnog objavljivanja, što se nije desilo. Osim navedenog, naprijed pomenutim zahtjevom, tražili smo da, u cilju određivanja visine minimalne zarade, ali i socijalnih davanja, socijalni partneri budu upoznati sa razlozima zbog kojih Zavod za statistiku od 2013. godine ne sačinjava i ne objavljuje rezultate analize siromaštva.

Kako na poslednjoj sjednici Socijalnog savjeta nisu razmatrana naprijed navedena pitanja koje je Unija slobodnih sindikata Crne Gore inicirala, te kako je u međuvremenu Monstat objavio minimalnu potrošačku korpu za januar 2018.godine, koja je izazvala brojne reakcije socijalnih partnera i ukupnog građanstva, to smatramo neophodnim sazivanje sjednice Socijalnog savjeta na ovu temu, te cijenimo potrebnim da istoj prisustvuju predstavnici Monstata.

U očekivanju da ćete, zbog važnosti teme i reakcija javnosti povodom objavljene vrijednosti minimalne potrpšačke korpe, izaći u susret našem zahtjevu,

S poštovanjem,

Član Predsjedništva
Socijalnog savjeta u ime USSCG
mr Vukašin Zogović