Održana Konstitutivna sjednica Glavnog odbora USSCG

Dana 22.12.2017.g., održana je Konstitutivna sjednica Glavnog odbora USSCG. Shodno Odluci o broju i sastavu Glavnog odbora USSCG, usvojenoj na III Kongresu USSCG, Glavni odbor broji 50 članova i čine ga:

stalni članovi

–       Generalni sekretar;

–       predsjednik Glavnog odbora;

–       zamjenici generalnog sekretara;

–       predsjednici reprezentativnih granskih sindikata;

–       koordinator za teritorijalno djelovanje;

–       koordinatorka Sekcije žena;

–       koordinator/ka Sekcije mladih;

promjenljivi članovi

–       predstavnici reprezentativnih granskih sindikata po cenzusu utvrđenom shodno učešću reprezentativnog granskog sindikata u ukupno uplaćenoj članarini Uniji slobodnih sindikata Crne Gore.

Na Konstitutivnoj sjednici verifikovan je mandat članovima Glavnog odbora i usvojen Poslovnik o radu ovog tijela. Takođe, donijeta je odluka o broju i sastavu Izvršnog odbora koji je shodno Statutu USSCG operativni organ, a koji će činiti predsjednici granskih sindikata.

Osim toga, na sjednici je za predsjednika Glavnog odbora jednoglasno izabran mr Vukašin Zogović – predsjednik Sindikata Univerziteta Crne Gore.

Shodno Statutu USSCG, na predlog generalnog sekretara USSCG, Glavni odbor je imenovao zamjenike generalnog sekretara, i to: Zvonka Pavićevića – predsjednika Sindikata prosvjete Crne Gore, Željka Burića – predsjednika Crnogorskog sindikata telekomunikacija i dr Vladimira Pavićevića – predsjednika Sindikata zdravstva Crne Gore. Shodno članu 43 Statuta USSCG, Glavni odbor na predlog generalnog sekretara imenuje koordinatora za teritorijalno djelovanje USSCG, pa je na Konstitutivnoj sjednici Glavnog odbora USSCG za koordinatora imenovan Aleksa Marojević.

Posebno je važno istaći da je Glavni odbor USSCG donio jednoglasnu odluku o prijemu u članstvo granskog Sindikata građevinarstva i I.G.M. Naime, pomenuti granski sindikat je uputio Zahtjev za učlanjenje u USSCG koji je razmatran na Konstitutivnoj sjednici Glavnog odbora i u vezi sa čim su sjednici prisustvovali predsjednik ovog granskog sindikata, kolega Nenad Marković i član najužeg rukovodstva ovog granskog sindikata, kolega Miodrag Savović. Imajući u vidu da se radi o jedinom reprezentativnom sindikatu iz ove djelatnosti u Crnoj Gori, njihovo učlanjenje je od velikog značaja za USSCG pred kojom su, ovim činom, postavljeni novi izazovi u cilju očuvanja ali i unapređenja prava zaposlenih u ovoj djelatnosti.