Održan deveti sastanak Zajedničkog konsultativnog odbora

 

U Budvi je održan dvodnevni sastanak Zajedničkog konsultativnog odbora civilnog društva između Evropske unije i Crne Gore na kojem su predstavnici evropske i crnogorske delegacije razmatrali najvažnije teme iz politike javnog zdravlja i slobode kretanja robe, kao i stanja u civilnom društvu u Crnoj Gori.

Usvojena je Zajednička deklaracija sa konkretnim sugestijama i preporukama Vladi u cilju ispunjenja završnih mjerila u poglavljima koja obuhvataju oblast zdravstvene zaštite i slobode kretanja robe, koji su od posebnog značaja za kvalitet života svih crnogorskih građana/ki. ZKO je takođe pripremio niz preporuka za Vladu Crne Gore koje se tiču podrške civilnom sektoru i istakao potrebu za jednakim pristupom svim organizacijama civilnog društva.

Ministar evropskih poslova, Aleksandar Andrija Pejović, članovima Odbora predstavio je aktuelni momenat u pregovorima istakavši unutrašnju spremnost za otvaranje preostalih poglavlja, i rad na ispunjenju završnih mjerila koje će omogućiti ulazak u narednu fazu pregovora – zatvaranje poglavlja. On je ukazao na značaj učešća civilnog sektora u pregovorima istakavši njihov doprinos radu radnih grupa, kao i pripremi dokumenata ključnih za pregovarački proces. U tom kontekstu je istakao da sastanci Zajedničkog konsultativnog odbora predstavljaju dragocjen doprinos afirmaciji saradnje državnih organa i civilnog sektora, kao i podrške civilnog sektora pristupnom procesu.

žVršilac dužnosti šefa Jedinice za Crnu Goru u Generalnoj direkciji EK za susjedsku politiku i pregovore o proširenju, Tomas Haglajtner, osvrnuo se na aktuelno stanje u procesu pristupanja. On je pohvalio Crnu Goru za stabilan napredak koji ostvaruje u pristupnim pregovorima istakavši da tempo kretanja prema članstvu određuje kontinuirani napredak u oblasti vladavine prava. Takođe je pozdravio posvećenost Crne Gore fiskalnoj konsolidaciji.

Kopredsjedavajući Odborom, Srđa Keković istakao je značaj razmjene mišljenja između socijalnih partnera i predstavnika Vlade i izrazio uvjerenje da će ZKO upravo biti dobar forum u budućnosti za ostale teme bitne za dalji napredak Crne Gore u pregovaračkom procesu.

Kopredsjedavajuća, Violeta Jelić, je izrazila uvjerenje da će Deklaracija usvojena na današnjem sastanku imati odjeka u Crnoj Gori i naglasila značaj ZKO-a kao mehanizma za razmjenu ideja, iskustava, smjernica u ukupnom procesu evropske integracije.

Zakon o zastiti i zdravlju na radu