Podrška protestu korisnica naknada po osnovu rođenja troje ili više djece

Unija slobodnih sindikata Crne Gore daje punu podršku Koordinacionom odboru žena korisnica doživotnih naknada po osnovu rođenja troje i više djece u budućim aktivnostima koje preduzimaju na zaštiti ovog stečenog prava, od kojih je prva aktivnost organizacija Protestnog skupa koji će se održati 16. februara 2017.g. sa početkom u 12 časova, ispred zgrade Vlade Crne Gore. USSCG poziva sve majke koje su stekle pravo na doživotnu naknadu da se pridruže Protestu i tako stanu u odbranu svojih prava.

I ovom prilikom napominjemo da je nedavno usvojenim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti dovedena u pitanje pravna sigurnost svih korisnica naknada po osnovu rođenja troje i više djece, s obzirom da nisu bile u mogućnosti da predvide brojne posljedice koje će po njih i njihove porodice proisteći zbog nezakonitog ukidanja predmetnog stečenog prava. Tim povodom USSCG je pred Ustavnim sudom Crne Gore podnijela Inicijativu za ocjenu ustavnosti pomenutog zakona koji, suprotno Ustavu, svojim retroaktivnim dejstvom ukida stečena prava žena korisnica naknade, kojima je ta doživotna naknada utvrđena konačnim i pravosnažnim rješenjima u nominalnom iznosu od 336€ ili 264€. Princip pravne sigurnosti je jedan od opštih principa prava Evropske unije, koji je potvrđen i u praksi Suda Evropske unije. Zato pozivamo Ministarstvo rada i socijalnog staranja da ponište rješenja centara za socijalni rada o umanjenju ovog stečenog prava ili da odloži njihovo izvršenje do zauzimanja konačnog stava Ustavnog suda po podnijetoj inicijativi za ocjenu ustavnosti spornog zakona. Takođe, upozoravamo da uporno insistiranje na implementaciji ovog, po nama, neustavnog Zakona može prouzrokovati ogromnu štetu budžetu naše države, ukoliko se ovaj problem bude rješavao u postupku pred domaćim i međunarodnim sudskim instancama.