“Saradnja nadležnih institucija u implementaciji programa »Evropa sad« sa aspekta zaštite prava zaposlenih“, 8 april 2022.