Februar 27, 2017

Održan seminar "Benefiti sindikalnog organizivanja i modeli zaštite ekonomskih i socijalnih prava kroz sindikalno organizovanje"

U okviru projekta "Jačanje javnog aktivizma Roma - Ujedinjeni možemo više!" podržanog od Evropske Unije, posredstvom Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori, Unija slobodnih sindikata Crne Gore, NVO Mladi Romi i Koalicijom Romski krug uspješno su realizovali seminar "Benefiti sindikalnog organizovanja i modeli zaštite ekonomskih i socijalnih prava kroz sindikalno organizovanje". Seminar je održan u periodu 24-26.02.2017. u hotelu Queen of Montenegro u Bečićima. Učešće na seminaru je uzelo 28 učesnika koji su imali priliku da se edukuju o pravima iz radnog odnosa i sindikalnom aktivizmu kao mehanizmu zaštite ekonomskih i socijalnih prava zaposlenih.

Seminar su vodili predavači Laurie Michael Clements iz AFL-CIO Centra solidarnosti i Srđa Keković Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Crne Gore. Obzirom da su učesnici zaposleni u komunalnim preduzećima i da su članovi sindikata pri tim preduzećima, najveća pažnja u radu je posvećena upravo značaju sindikalnog organizovanja i udruživanja, razvoju sindikalizma, sindikalnim pravima i slobodama, ustavnom i zakonodavnom okviru za zaštitu radnih i socijalnih prava. Ovom prilikom je pojašnjeno i da sindikalizam može doprinjeti i poboljšanju poslovanja preduzeća te da je neophodno u tu svrhu njegovati dobar dijalog sa poslodavcem, te se kroz pregovore izboriti za unapređenje socijalnih i ekonomskih prava zaposlenih. Posebna pažnja na seminaru je bila posvećena izradi strateškog plana koji će postati okosnica daljeg sindikalnog aktivizma zaposlenih u komunalnim preduzećima u Crnoj Gori.

Pomenutom seminaru je prethodio sastanak sa predstavnicima rukovodstva komunalnih preduzeća i predstavnicima lokalnih sekretarijata za saobraćaj i komunalne djelatnosti iz opština Berane, Bijelo Polje, Tivat, Kotor, Budva,Podgorica. Sastanak je imao za cilj unapređenje saradnje na lokalnom nivou sa težnjom da se poboljša položaj radnika i poslovanje komunalnih preduzeća. Sastanku je prisustvovala i predstavnica Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori, Mladenka Tešić, task menadžerka na projektu Jačanje javnog aktivizma Roma-Ujedinjeni možemo više! U okviru kojeg su sprovedene pomenute aktivnosti.

Foto galerija

  • 20170224_183250_(1)
  • 20170224_183711
nazad