Mart 12, 2016

Seminar na temu "Unapređenje uloge i učešća mladih u sindikatima"

10-11.mart 2016.

Sekcije mladih Unije slobodnih sindikata Crne Gore i Saveza sindikata Crne Gore, u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada, organizovale su dvodnevni seminar na temu "Unapređenje uloge i učešća mladih u sindikatima", u periodu 10-11.mart 2016.g. u Podgorici. Ovaj seminar realizovan je u cilju podsticanja uloge mladih u sindikatima, što je jedna od prioritetnih aktivnosti Programa dostojanstvenog rada 2015-2017. koji su, u aprilu 2015.godine, potpisali Unija slobodnih sindikata Crne Gore, Savez sindikata Crne Gore, Unija poslodavaca Crne Gore, Vlada Crne Gore i Međunarodna organizacija rada.

Učešće na seminaru u svojstvu predavača uzeo je predstavnik MOR-a, gdin Grigor Gradev, viši specijalista za Radničke aktivnosti iz Regionalne kancelarije Budimpešta. On je, prvog radnog dana, učesnicima seminara predstavio aktuelna dešavanja i inicijative u Evropskoj uniji i buduće korake MOR-a. Predavač na seminaru bila je i koleginica Maria Tsirantonaki, predstavnica Međunarodne konfederacije sindikata, koja je predstavila MKS Platformu za mlade Get organized! koja okuplja veliki broj članica MKS-a, a na čiju listu se, ovim seminarom, upisala i Sekcija mladih USSCG. Učesnicima se, putem Skype poziva, obratio i Ivan Blažević, kolega iz Sekcije mladih Saveza samostalnih sindikata Hrvatske koji je predstavio njihovu kampanju Uštekaj se u sindikat!, a koja je nastala u saradnji sa Međunarodnom konfederacijom sindikata, tj. kao rezultat upravo jednog ovakvog seminara koji su kolege iz Hrvatske organizovale u saradnji sa MKS-om. Takođe, prvog radnog dana, sekcije mladih obje nacionalne centrale međusobno su predstavile svaka svoj dosadašnji rad, a i održane su dvije panel diskusije na temu aktuelnog stanja u državi i položaja mladih, u kojima su učešće uzeli svi učesnici. Sekcije mladih USSCG i SSCG imale su punu podršku svojih starijih kolega za organizovanje ovog seminara, što se može vidjeti i iz prisustva čelnih ljudi obje nacionalne centrale i to generalnog sekretara USSCG, Srđe Kekovića, i predsjednika Skupštine SSCG, Branislava Delibašića, koji su prvog radnog dana pozdravili učesnike i poželjeli im uspješan rad.

Na početku drugog radnog dana, učesnicima se obratila Samra Kovačević, predstavnica Regionalne kancelarije PERC-a, koja je predstavila rad ovog tijela kao i iskustva drugih zemalja u sprovođenju kampana za organizovanje mladih.

Drugi radni dan bio je posvećen radu u grupama, čime je koordinirala koleginica Maria Tsirantonaki. Ona je učesnicima predstavila osnovne korake za osmišljavanje i sprovođenje kampanje, te nakon datih instrukcija podijelila učesnike u dvije grupe u cilju osmišljavanja i formulisanja akcionih planova sa mogućnošću da se kasnije razviju u kampanje za organizovanje mladih u sindikate.

Foto galerija

  • P1160244
  • P1160241
  • P1160237
nazad