Mart 08, 2016

Javni poziv za 2 predavača za treninge o demokratiji i ljudskim pravima

NVO Mladi Romi, Unija slobodnih sindikata Crne Gore i Koalicija Romski krug objavljuju poziv za 2 predavača / trenera koji će održati trodnevnu obuku za 20 aktivista i aktivistkinja iz redova romske i egipćanske populacije o osnovama demokratije i ljudskim pravima.

Treninzi se organizuju u okviru projekta „Jačanje javnog aktivizma Roma – Ujedinjeni možemo više!“ koji podržava Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Navedeni treninzi treba da obuhvate sljedeće teme:

Osnove demokratije: demokratske vrijednosti i principi, strukure moći, podjela vlasti, savremeni politički sistemi;
Ljudska prava: korpus zagarantovanih ljudskih prava, zagovaranje za ljudska prava sa posebnim akcentom na manjinska prava, lokalni, nacionalni i međunarodni pravni i institucionalni okvir za zaštitu ljudskih i manjinskih prava, mehanizmi za borbu protiv diskriminacije.

Potrebne kvalifikacije:

Najmanje 5 godina iskustva u promovisanju demokratskih principa i zaštiti ljudskih prava;
Temeljno poznavanje zakonodavnog okvira za zaštitu ljudskih prava;
Poznavanje stanja i izazova u oblasti inkluzije romske i egipćanske zajednice;
Poželjno iskustvo u radu sa nevladinim i međunarodnim organizacijima za zaštitu ljudskih prava;
Poželjno iskustvo u radu sa ranjivim grupama, posebno sa RE zajednicom.

Opis posla:

Razvijanje plana i programa obuke u saradnji sa projektnim timom;
Sprovođenje treninga;
Evaluacija učesnika treninga;
Izvještaj o sprovedenom treningu.

Zainteresovani kandidati/kandidatkinje treba da dostave prijavu i radnu biografiju (CV) na e-mail adresu: mladi.romi@t-com.me, najkasnije do 18. marta 2016. godine. Molimo Vas da u naslovu e-maila navedete "Prijava za trenere". Za sva dodatna pitanja, možete nas kontaktirati pozivom na: 020/221-193

nazad