Mart 04, 2016

Projekat "Jačanje javnog aktivizma Roma - Ujedinjeni možemo više!" predstavljen javnosti

NVO Mladi Romi održala je konferenciju za javnost 4. marta 2016. u prostorijama EU Info Centra u Podgorici. Povod je predstavljanje projekta “Jačanje javnog aktivizma Roma – Ujedinjeni možemo više!”. Projekat ima podršku Evropske komisije kroz posredstvo Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a implementiraju ga NVO Mladi Romi, Unija slobodnih sindikata Crne Gore i Koalicija Romski krug.

Mladenka Tešić, task menadžerka u Delegaciji EU u Crnoj Gori, istakla je da je “od ključne važnosti što je jedna romska nevladina organizacija dobila finansijsku podršku za ovaj projekat koji će, između ostalog, razviti platformu za politički i javni aktivizam Roma, a sve sa ciljem veće političke zastupljenosti i uspostavljanja prvog sindikata koji će okupiti radnike koji rade na održavanju gradske čistoće na nivou Crne Gore”. Po njenim riječima, projekat će “doprinijeti sindikalnom i političkom angažovanju Roma i, nadamo se, uskoro rezultirati prvim romskim predstavnikom u Skupštini”. Samir Jaha, izvršni direktor NVO Mladi Romi, objasnio je da se razlozi koji su motivisali nastanak ovog projekta nalaze, prije svega, u činjenici da je proces političke socijalizacije Roma u Crnoj Gori, i danas, 2016. godine, na samom početku.“ Crna Gora je jedina od bivših jugoslovenskih država u kojoj ne postoji nijedna romska politička partija niti Romi imaju autentične predstavnike u lokalnom i nacionalnom parlamentu. Sa druge strane, kada su u pitanju Romi zaposleni u komunalnim strukturama, naša iskustva sa terena govore da njihova radna prava nisu u dovoljnoj mjeri poštovana. Uvjereni smo da političkim i sindikalnim angažovanjem možemo znatno da popravimo ekonomski, socijalni i obrazovni položaj naše zajednice“, rekao je Jaha. Iz Unije slobodnih sindikata, Srđa Keković, generalni sekretar USSCG, istakao je da je radno angažovana romska populacija posebno ranjiva na tržištu rada zbog nedovoljne edukovanosti o radnim i sindikalnim pravima i njihove neorganizovanosti. “Iz tih razloga često su zakidani za svoja prava iz radnog odnosa i dovođeni u neravnopravni položaj u odnosu na druge zaposlene”, smatra Keković. Veselj Beganaj, predsjednik NVO Koalicije Romski krug, je mišljenja da će se realizacijom previđenih projektnih aktivnosti povećati mogućnosti za ostvarivanje i zaštitu političkih prava i uticaja Roma na proces donošenja odluka. „Treninzi će omogućiti korisnicima da se upoznaju sa mehanizmima za oblikovanje javnih politika u oblastima od najvećeg značaja za romsku zajednicu, tj: zapošljavanju, informisanju, obrazovanju i zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti“, zaključio je Beganaj.

Projekat “Jačanje javnog aktivizma Roma – Ujedinjeni možemo više!” ima za cilj da doprinese zaštiti socijalnih, ekonomskih i političkih prava Roma u Crnoj Gori kroz jačanje kapaciteta i sindikalno organizovanje. Glavne aktivnosti predviđene ovom akcijom su organizovanje treninga za romske aktiviste o zagovaranju za ljudska prava, političkom sistemu Crne Gore, javnim politikama i odnosima sa javnošću. Pored toga, organizovaće se i treninzi o sindikalizmu i zaštiti prava iz korpusa radnih prava za radnike koji rade na održavanju gradske čistoće.

Sprovedene aktivnosti će rezultirati: 1) unaprjeđenjem znanja predstavnika Roma da učestvuju i efikasno utiču na proces donošenja odluka i javne politike koje se bave pitanjima Roma; 2) povećanim nivoom informisanosti i znanja romske populacije o tome kako da ostvare politička, ekonomska i socijalna prava; 3) osnivanjem prvog sindikata koji će okupiti radnike koji rade na održavanju gradske čistoće na nivou Crne Gore, te samim tim, poboljšanim mogućnostima za ekonomsku i socijalnu zaštitu ove kategorije radnika.

Projekat u vrijednosti od 91,119.95 eura finansira Evropska komisija, i traje u periodu od februara 2016. do aprila 2017. godine.

Foto galerija

  • Press04032016
  • Naslov-eng
nazad