Februar 19, 2016

JAVNI POZIV za aktiviste iz redova romske populacije za treninge o ljudskim pravima, javnim politikama i odnosima sa javnošću

NVO Mladi Romi, Unija slobodnih sindikata Crne Gore i Koalicija Romski krug objavljuju poziv za 20 aktivista i aktivistkinja iz redova romske i egipćanske populacije za treninge o ljudskim pravima, javnim politikama i odnosima sa javnošću. Treninzi se organizuju u okviru projekta „Jačanje javnog aktivizma Roma – Ujedinjeni možemo više!“ koji podržava Evropska komisija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Pravo učešća imaju kandidati i kandidatkinje koji:
 dolaze iz redova romske i egipćanske zajednice;
 imaju minimum 16 godina;
 imaju završenu osnovnu školu;
 pokazuju visok stepen aktivizma u svojoj zajednici;
 iskustvo u radu sa nevladinim organizacijima i sličnim udruženjima smatraće se prednošću.

Zainteresovani kandidati/kandidatkinje treba da dostave svoju radnu biografiju (CV) i kratko motivaciono pismo na e-mail adresu: mladi.romi@t-com.me, najkasnije do 29. februara 2016. godine. Molimo Vas da u naslovu e-maila navedete "Prijava na konkurs". Za sva dodatna pitanja, možete nas kontaktirati pozivom na: 020/221-193 ili doći u naše prostorije u Ul. Bratstva i jedinstva 19/8 u Podgorici ili Marka Cara 8 u Herceg Novom.

nazad