Aktuelnosti

 1. Jul 26, 2017

  Obrasci žalbi na rješenja centara za socijalni rad kojima se korisnicama naknada po osnovu rođenja troje ili više djece obustavlja doživotna naknada

  Sve koleginice - korisnice naknade po osnovu rođenja troje ili više djece koje nisu saglasne sa rješenjima centara za socijalni rad, kojima se primjenom odredbi Zakona o sprovođenju Odluke Ustavnog suda ("Sl. CG" 42/17) obustavlja isplata naknade po osnovu rođenja troje ili više djece, ovdje mogu preuzeti obrasce žalbi koji se preko centara za socijalni rad podnose Ministarstvu rada i socijalnog staranja. (više)
 2. Jun 10, 2017

  Održan deveti sastanak Zajedničkog konsultativnog odbora

  U Budvi je, 08. i 09. juna, održan deveti sastanak Zajedničkog konsultativnog odbora između Evropske unije i Crne Gore (ZKO). (više)
 3. Jun 01, 2017

  Održana Javna tribina USSCG u Baru

  Prva u nizu javnih tribina, u organizaciji Unije slobodnih sindikata Crne Gore, na temu: "NOVI ZAKON O RADU – ozbiljna prijetnja pravima i položaju zaposlenih i dostojanstvenoj budućnosti radnog ambijenta u Crnoj Gori", održana je u Baru, 31.05.2017.god., u sali Doma kulture, pred oko 200 prisutnih članova i građana. (više)
 4. Maj 30, 2017

  Poziv na javnu tribinu - BIJELO POLJE - 1.jun 2017.g. - velika sala Centra za kuturu u 19h

  NOVI ZAKON O RADU - ozbiljna prijetnja pravima i položaju zaposlenih i dostojanstvenoj budućnosti radnog ambijenta u Crnoj Gori -

  Na Tribini, članovi najužeg rukovodstva USSCG informisaće prisutne o ključnim pravnim institutima predloženih izmjena Zakona o radu sa ciljem da ukažu na opasnosti koje prijete daljem umanjenju prava zaposlenih, što se posebno odnosi na: agencije za privremeno ustupanje zaposlenih, ugovor o radu na određeno vrijeme, Opšti kolektivni ugovor, minuli rad, obračun zarade, otpremnine, sistematizaciju, zastarijevanje novčanih potraživanja i dr. (više)
 5. Maj 30, 2017

  Poziv na javnu tribinu - BAR - 31.maj 2017.g. - sala Doma kulture u 19h

  NOVI ZAKON O RADU - ozbiljna prijetnja pravima i položaju zaposlenih i dostojanstvenoj budućnosti radnog ambijenta u Crnoj Gori -

  Na Tribini, članovi najužeg rukovodstva USSCG informisaće prisutne o ključnim pravnim institutima predloženih izmjena Zakona o radu sa ciljem da ukažu na opasnosti koje prijete daljem umanjenju prava zaposlenih, što se posebno odnosi na: agencije za privremeno ustupanje zaposlenih, ugovor o radu na određeno vrijeme, Opšti kolektivni ugovor, minuli rad, obračun zarade, otpremnine, sistematizaciju, zastarijevanje novčanih potraživanja i dr. (više)
 6. April 05, 2017

  Forma Tužbe na rješenja Ministarstva rada i socijalnog staranja donijetih po žalbama korisnica doživotnih naknada po osnovu rođenja troje ili više djece

  Pravni timovi Unije slobodnih sindikata Crne Gore, NVO Građanska alijansa i NVO Udruženje roditelji, u saradnji sa advokatskom kancelarijom Goran Rodić, advokatskom kancelarijom Milan Radulović - Boris Ćorsović, advokatom dr Aleksandrom Kovačevićem i advokaticom Milicom Kadović, sačinili su tekst Tužbe za sve koleginice - korisnice doživotne naknade po osnovu rođenja troje ili više djece, koje nisu saglasne sa rješenjima Ministarstva rada i socijalnog staranja kao drugostepenog organa kojima je odlučivano po njihovim žalbama na rješenja centara za socijalni rad kojima je neustavno umanjeno njihovo stečeno pravo. (više)
 7. Mart 24, 2017

  Saopštenje za javnost

  Povodom izjava datih na jučerašnjem skupu u organizaciji Američke privredne komore u Crnoj Gori, na kojem je gostovao ministar rada i socijalnog staranja Crne Gore, gospodin Kemal Purišić, Unija slobodnih sindikata Crne Gore daje sledeće (više)
 8. Mart 01, 2017

  Potpisan Protokol o saradnji socijalnih partnera i Uprave za inspekcijske poslove

  Na inicijativu Unije slobodnih sindikata Crne Gore, danas je u prostorijama Uprave za inspekcijske poslove potpisan Protokol o saradnji socijalnih partnera i Uprave za inspekcijske poslove (više)
 9. Februar 27, 2017

  Održan seminar "Benefiti sindikalnog organizivanja i modeli zaštite ekonomskih i socijalnih prava kroz sindikalno organizovanje"

  U okviru projekta "Jačanje javnog aktivizma Roma - Ujedinjeni možemo više!" podržanog od Evropske Unije, posredstvom Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori, Unija slobodnih sindikata Crne Gore, NVO Mladi Romi i Koalicijom Romski krug uspješno su realizovali seminar "Benefiti sindikalnog organizovanja i modeli zaštite ekonomskih i socijalnih prava kroz sindikalno organizovanje". Seminar je održan u periodu 24-26.02.2017. u hotelu Queen of Montenegro u Bečićima. (više)
 10. Februar 20, 2017

  FORMA ŽALBE na Rješenje kojim se umanjuje doživotna naknada ženama po osnovu rođenja troje ili više djece

  Sve koleginice - korisnice doživotne naknade po osnovu rođenja troje ili više djece, koje nisu saglasne sa rješenjima centara za socijalni rad kojima im se ta naknada umanjuje, ovdje mogu preuzeti tekst Žalbe koja se preko centara za socijalni rad podnosi Ministarstvu rada i socijalnog staranja. - Obrazac Žalbe br.1 - za korisnice kojima pripada doživotna naknada 336 eura - Obrazac Žalbe br.2 - za korisnice kojima pripada doživotna naknada 192 eura. Obrasci Žalbe su saćinjeni u word dokumentu (više)